Interview met Edwin Leutscher, programmadirecteur Zeeuwse Zorg Coalitie

“Drie jaar geleden begon de Zeeuwse Zorg Coalitie met een aantal projecten en thema’s: acute zorg, ouderenzorg en personeelscapaciteit, ondersteund door digitalisering, positieve gezondheid en inwonerparticipatie. Deze prioriteiten kwamen voort uit het regiobeeld en hebben ons echt geholpen om in Zeeland de handen ineen te slaan en uit te groeien tot een breed samenwerkingsverband. Tegelijkertijd wisten we wel: dit is niet genoeg om de zorgkloof in Zeeland te dichten.”

Strategy& deed de afgelopen maanden onderzoek: wat leveren de inspanningen die we nu leveren op en wat is er eventueel nog extra nodig om het tekort aan arbeidskrachten ook echt te gaan overbruggen? Zij concludeerden dat we op de goede weg zijn en dat er aanvullende projecten nodig zijn voor de volgende fase waarin we met elkaar zijn belandt. Strategy& noemt dat ‘de Zeeuwse Zorg Coalitie Next Level’.

Edwin: “Uit de analyse van Strategy& blijkt dat nog niet helder genoeg was wat we met de huidige projecten precies bijdragen aan het dichten van de zorgkloof. Ook gebeurt er bij individuele organisaties al heel veel wat we nog niet meerekenden. Dat is nu allemaal in beeld gebracht. En op basis van hun ervaringen elders adviseren ze ook wat we nog extra kunnen doen; inhoudelijk, qua samenwerking en in financiering. Het is een boeiend rapport geworden, met concrete aanbevelingen. De aanbevelingen omzetten tot concrete actie, dat is nu van belang. Next level, een stevig tandje erbij, is echt noodzakelijk om te voorkomen dat er straks onvoldoende zorg voor Zeeuwen beschikbaar is. Daar gaan we de komende tijd uitwerking aan geven en graag over in gesprek.”

Wat is jouw visie op de aanpak voor deze veranderopgave?

“Wat ons te doen staat om de zorgkloof te dichten, is ons richten op drie pijlers: toestroom voorkomen door gezondheidsbevordering en preventie, de instroom ombuigen met een persoonsgerichte aanpak en innoveren: kijken waar we slimme innovaties in kunnen zetten om de werkdruk van professionals te verlagen en de patiënt meer regie te geven.

We zitten op allerlei vlakken met onze handen in het haar: de inwoner die soms lange wachtlijsten ervaart, de zorgprofessional die steeds minder tijd heeft voor patiënten vanwege administratieve lasten of een patiënt in de spreekkamer krijgt waarvoor hij zelf geen oplossing heeft. En beleidsmakers en bestuurders maken zich zorgen om onze regio: hoe houden we Zeeland leefbaar en gezond?”

Welk voordeel biedt de Zeeuwse Zorg Coalitie?

“Er is gelukkig breed besef dat we dit niet als één organisatie of één gemeente alleen kunnen. Maar toch wordt nog te vaak op te kleine schaal het wiel opnieuw uitgevonden. De Zeeuwse Zorg Coalitie kan die wielen aanreiken, dat is een van de voordelen van samenwerken. Dan komen oplossingen voor de Zeeuwse bevolking in de hele provincie beschikbaar en niet voor een kleine groep lokaal.

De media staan vol over passende zorg. Elke professional zou zichzelf de vraag kunnen stellen: lever ik nu de meest passende zorg of ondersteuning? Welke patiënten passen nu eigenlijk bij mij? Welke patiënt of cliënt kan ik echt goed helpen en voor welke patiënt heb ik eigenlijk een collega nodig? Door actief samen te werken in de  Zeeuwse Zorg Coalitie kun je het gesprek voeren over hoe je de hele keten anders kunt organiseren en hoe je gezamenlijk de best passende zorg en ondersteuning kunt leveren die past bij de vraag van inwoners.

De Zeeuwse Zorg Coalitie biedt concrete handvatten die we met elkaar ontwikkelen. Ook halen we oplossingen uit andere regio’s en wat daarvan past in Zeeland brengen we naar de praktijk. Denk aan Kerngezond, het aanmeldpunt bedden voor de acute ouderenzorg maar ook het beschikbaar stellen van data-analyses. Zo zijn we nu aan het onderzoeken welke sociale oorzaken er zijn waardoor iemand op de spoedeisende hulp terecht komt. Want ook, of misschien wel juist daar heeft lang niet elke lichamelijke klacht een medische oorzaak. En als je dat weet, dan kun je daarop anticiperen en met elkaar bedenken hoe dergelijke situaties voorkomen kunnen worden en daarmee de druk op de zorg weer een beetje verkleinen. Met elkaar kijken we dus organisatie- en ketenoverstijgend zoals dat mooi heet. En zo werken we samen met elkaar aan de zorg van de toekomst in Zeeland.”