De zorg in Zeeland staat voor grote uitdagingen. Te groot voor de verantwoordelijke partijen om ieder voor zich aan te kunnen. Daarom hebben zorgverleners en de grootste zorgverzekeraar in de regio elkaar gevonden in de Zeeuwse Zorg Coalitie, waarin ze gezamenlijk de knelpunten in kaart brengen, oplossingen bedenken en implementeren. Die oplossingen overschrijden organisatiegrenzen en gaan soms dwars door landelijke richtlijnen heen. Die ruimte moet er zijn, vinden alle betrokkenen. Het gaat om zorg voor iedereen die dat nodig heeft in Zeeland, ook in de toekomst. Dat vraagt intensieve samenwerking om baanbrekende oplossingen te realiseren. 

Lees meer over de achtergronden en de noodzaak van de Zeeuwse Zorg Coalitie in dit artikel van Frank van Wijck voor de NZa.