In 2022 startten Vivre Kinderthuiszorg en Adrz als gezamenlijk initiatief de pilot ‘Oncologische kinderthuiszorg’. De pilot was een succes, werd verlengd en uitgebreid naar een bredere groep patiënten. Nu is kinderthuiszorg een van de projecten die vallen onder het Adrz programma Passende Zorg. Connie Meerman, kinderoncologieverpleegkundige, legt uit welke voordelen kinderthuiszorg oplevert voor patiënten en zorgverleners.

Zowel Vivre Kinderthuiszorg als de kinderartsen en -verpleegkundigen van Adrz vinden het belangrijk dat kinderen zo min mogelijk naar het ziekenhuis hoeven. En dat zij daar niet langer dan nodig blijven. Dankzij de samenwerking tussen Vivre Kinderthuiszorg en Adrz krijgen kinderen thuis zorg zodra hun situatie het toelaat. De Adrz kinderverpleegkundigen voeren zorghandelingen uit die aan huis uitvoerbaar zijn. Denk aan het toedienen van chemo, het wisselen van verbanden of palliatieve zorg.

“Gewone” gezinsleven kan doorgaan

Voor patiëntjes en de rest van het gezin is kinderthuiszorg ontvangen prettig: zorg in je eigen, vertrouwde omgeving. Het “gewone” gezinsleven kan doorgaan en het kind voelt zich minder patiënt. Connie bevestigt hoe blij families ermee zijn. “Voor het gezin scheelt het een aantal ritjes naar het ziekenhuis. Mensen ervaren thuis meer rust en durven daardoor makkelijker vragen te stellen of een gesprek te starten. Ook voor het kind betekent het veel om in zijn eigen vertrouwde omgeving te zijn. Ze moeten soms wel schakelen wanneer er dan toch een handeling verricht moet worden, maar voelen zich sneller veilig omdat ze thuis zijn. Niet klein en verdrietig tussen de witte pakken van het ziekenhuis.”

Nog meer voordelen

Ook voor zorgprofessionals biedt de samenwerking tussen de kinderafdeling van het ziekenhuis en kinderthuiszorg voordelen. Zo kunnen kinderverpleegkundigen vakkennis uitwisselen, van elkaar leren en gezamenlijk de zorg organiseren voor kinderen in hun thuissituatie. Ook zorgt de samenwerking voor korte lijnen en dat informatie over patiënten op verschillende plekken bekend en toegankelijk is. Hierdoor kunnen beide organisaties zich makkelijk en snel inlezen en efficiënt zorg verlenen zonder de patiënt onnodig te belasten. “Wij krijgen als zorgprofessional een kleine inkijk in de omgeving van het kind met zijn of haar ouders. Wij kunnen observeren of er nog een andere zorgvraag is die in de kliniek niet ter sprake komt. Tijdens thuiszorg heb je vaak meer tijd en rust om tot een verdiepend gesprek te komen met ouders, als daar behoefte aan is. En doordat je thuis betrokken bent versterkt dat de vertrouwensrelatie, wat fijn is als het kind (weer) in het ziekenhuis wordt opgenomen”, legt Connie uit.

Een moeilijke periode dragelijker maken

Connie: “In het begin was thuiszorg verlenen best spannend. Ik werk al jaren in de kliniek dus dan is thuiszorg wel een andere tak van sport. Onze expertise in de kinderoncologische zorg nemen we mee naar het thuisadres. Observaties, handelingen en gespreksvoering, het kan ook thuis. Ouders en hun kinderen gaan door een verschrikkelijk moeilijke periode en zo probeer je het voor hen een klein beetje dragelijker te maken. Hoe fijn is dat voor een gezin!”

Zowel Vivre Kinderthuiszorg als Adrz zijn blij met en trots op het succes van de samenwerking.