Zeeland is hard aan de slag om de zorg ook in de toekomst toegankelijk en betaalbaar te houden. Begin dit jaar kreeg de Zeeuwse Zorg Coalitie goedkeuring op de eerste aanvraag vanuit het landelijke Integraal Zorgakkoord (IZA). Inmiddels zijn er themaleiders benoemd die de transformatie leiden waarmee we inzetten op meer gezondheid, meer samenwerking in de regio en het fundamenteel anders inrichten van zorg.

Themaleiders

Negen zorgorganisaties hebben themaleiders benoemd die integraal verantwoordelijk zijn voor de voortgang van de projecten die onderdeel zijn van het regioplan ‘Samen houden we Zeeland gezond én de Zeeuwse zorg gezond’. Zij zorgen er onder andere voor dat doelstellingen worden gehaald, zij monitoren en verantwoorden, communiceren en bewaken de begroting. Er zijn themaleiders binnen organisaties, zoals een themaleider passende zorg binnen Adrz, maar er zijn ook themaleiders die verantwoordelijk zijn voor organisatie-overstijgende projecten, zoals Kerngezond. Onderstaand vind je een overzicht van de themaleiders. Neem contact met ze op als je wilt bijdragen of vragen hebt.

Themaleiders organisatie

Organisatie Thema Themaleider
Adrz Passende zorg Alexandra Groenendijk
Passende acute zorg Goes Alexandra Groenendijk
Vermindering registratielast Alexandra Groenendijk
Allévo Passende thuiszorg Fermin Simons
Amarijn (voorheen WVO Zorg en Zorgstroom) Passende thuiszorg Everdine Burger
De huisartsenconnectie (voorheen ZHCO-Periscaldes) Toekomstbestendige huisartsenzorg Herko Wegter​
Emergis Passende zorg Claudia Koenraadt
Vermindering registratielast Claudia Koenraadt
Nucleuszorg Toekomstbestendige huisartsenzorg Herko Wegter
SVRZ Passende thuiszorg Janneke de Rooij
Vermindering registratielast Janneke de Rooij
Zorggroep Ter Weel Passende thuiszorg Vera van Voskuijlen
ZorgSaam Passende zorg Melissa Meiresonne
Spoedplein Terneuzen Melissa Meiresonne
Vermindering registratielast Melissa Meiresonne

 

Themaleiders organisatieoverstijgend

Thema Themaleider
Kerngezond Joost Koemans
Digitalisering Vacant
Deltaplan arbeidsmarkt Marcel de Jong

 

Themaleiders ondersteunende activiteiten

Thema Themaleider
Inwonerparticipatie Elga van Dartel
Zeeuwse Zorg Datacoalitie Popke Rein Munniksma
Communicatie Hennie Koeken
Planning & control Vacant
Cultuurprogramma Vacant
Strategische executie ondersteuning Programmadirecteur
Capability ontwikkeling Programmadirecteur
Project Management Office (PMO) Programmadirecteur

Impactvol

Ons eerste evaluatiemoment komt eraan. Elk kwartaal meten we wat de concrete resultaten van onze projecten tot dan toe zijn. Dat doen we omdat we willen weten hoe impactvol we zijn. Wat levert het de cliënt, de patiënt, de Zeeuw en/of de zorgverlener op? Bovendien krijgen we het volgende deel van de financiering op basis van de resultaten die we boeken. Op dit moment zijn alle dataspecialisten van organisaties én de Zeeuwse Zorg Datacoalitie druk bezig om de resultaten van het eerste kwartaal bij elkaar te brengen.

Meer informatie over de projecten vind je op onze IZA-informatiepagina.

Nieuwe programmadirecteur

Het proces rondom de werving van een nieuwe programmadirecteur voor de Zeeuwse Zorg Coalitie loopt voorspoedig. De verwachting is dat de nieuwe programmadirecteur voor de zomer zal starten. Binnenkort meer informatie.