Op 17 april 2023 organiseerden de deelnemers van de Zeeuwse leerwerkplaats Positieve Gezondheid namens de Zeeuwse Zorg Coalitie het ‘oogstevent’. Het thema van dit event voor gasten uit de regio was ‘De tijd van DOEN’. Leerwerkplaatsdeelnemers vertelden over hun projecten en over hun uitdagingen en wensen voor de toekomst op het gebied van Positieve Gezondheid. Met centraal daarbij de vraag: wat kan ík / mijn organisatie bijdragen en wat zijn eerste stappen die we samen kunnen zetten in onze samenwerking als het gaat om Positieve Gezondheid?

Onder de gasten waren managers van verschillende zorg- en welzijnsinstellingen, bestuurders, beleidsmedewerkers en projectleiders vanuit o.a. gemeente Goes, Zeeuwse Zorgschakels, Ter Weel, GGD Zeeland, Zorgstroom, Emergis, SWVO, ZHCo-PeriScaldes, Hersteltalent en HZ Healthy Region. In totaal waren er zes presentaties met voorbeelden van mooie initiatieven. Onder leiding van gespreksleider Meike van der Burgh gingen gasten het gesprek aan over hun gezamenlijke blik op de toekomst en de daarvoor nog te zetten stappen. Onderstaand een greep uit de oogst. De ‘Tijd van Doen’ is aangebroken!

Meer weten over de opbrengsten van de leerwerkplaats Positieve Gezondheid, de initiatieven en de presentaties? Kijk op Zeeland Zorgt Samen, in de groep Deelplaats Positieve Gezondheid. Geen toegang of vragen? Neem dan contact op met de beheerder van dit kanaal: Jacqueline Oude Hesselink via info@digiconsulent.nl

Een greep uit de oogst

Irene van de Giessen, Stichting HerstelTalent: “Wist u dat bij 60% van de mensen die een huisarts bezoekt geen oorzaak wordt gevonden voor klachten? Wat dan vaak overblijft is de conclusie: ‘Het zit waarschijnlijk tussen uw oren’. Dit heeft tot gevolg dat mensen zich niet gehoord voelen. We hebben naar aanleiding van de leerwerkplaats een eigen gesprekshulp gemaakt die mensen helpt om met elkaar, maar vooral ook met de hulpverlening het goede gesprek te voeren.”

Cliënte HerstelTalent: “Ik zit weer beter in mijn vel. Ik werk weer. Mijn kinderen wonen weer thuis. En dat allemaal doordat ik werd uitgedaagd zelf mee te denken over mijn lijf en mijn leven en daarover de juiste vragen te stellen in gesprekken. Dat heeft me echt verder geholpen.”

Mirjam Vreeke, Zorggroep Ter Weel: “Tijdens ons experiment, De  Zeeuwse Gezonde Doekamer, maakten ouderen kennis met aspecten van Positieve Gezondheid. De senioren kregen een gezondheidscheck, waarin er verschillende metingen werden gedaan om een beeld te krijgen van hun gezondheid. Daarnaast speelden ze het spel ‘Alles op Tafel’, waarbij ze in gesprek gingen over o.a. hun gezondheid en leefstijl. Het werd een gezellige en leerzame dag waarop waardevolle gesprekken plaatsvonden. Van de hoeveelheid beweging per dag, tot het voedingspatroon en zaken die ouderen belangrijk vinden in het (dagelijks) leven. Voor Ter Weel is dit experiment ook een bewijs van de kansen voor indicatieloze dagbesteding. Ons doel is ouderen activeren, enthousiasmeren en zorgen dat ze van toegevoegde waarde zijn. Doen wat werkt voor mensen die daar behoefte aan hebben. Indicatieloze dagbesteding werkt drempelverlagend, brengt minder administratie met zich mee en biedt kansen om in te spelen op sociale behoeften van mensen.”

Ilja van den Bos, Zeeuwse Zorg Coalitie: “In de leerwerkplaats werkte ik een model uit voor het uitd(r)aaggesprek. Hiermee dagen we bestuurders van de bij ZZC aangesloten organisaties uit, om te reflecteren op hun eigen concrete stappen in het omarmen van het gedachtengoed Positieve Gezondheid én het laten zien daarvan.”

Marjolein Zevenbergen, gemeente Goes: “Het meest trots zijn we op de samenwerking van organisaties in Goes. Een mooi voorbeeld daarvan is de hybride leeromgeving die we voor MBO en HBO studenten sport en bewegen hebben kunnen creëren, waarbij studenten allemaal tegelijk op locatie les krijgen van onze partners. Successen als Fit2Work zijn te danken aan onderling vertrouwen, experimenteren en gewoon samen durven te doen!”

Meike van der Burgh, trainer Vital Beings: “De enthousiaste reacties op de presentaties van de deelnemers en het draagvlak bij de genodigden voor de beweging naar een krachtige zorgzame gemeenschap vanuit een brede visie op gezondheid is hoopgevend. Deelnemers verzamelden hun opdrachten, resultaten en presentaties ook op 1 sociaal domein. Zo blijft de oogst vindbaar en bruikbaar voor kennisdeling.”
Er is ook een nieuwe openbare map op 1 sociaal domein: Deelplaats Positieve Gezondheid.