In 2019 richtte Ivo van Loo TopzorgGroep op als antwoord op (een deel van) de zorgkloof. Sinds februari zijn zij partner van de Zeeuwse Zorg Coalitie. Het van oorsprong Zeeuwse bedrijf heeft inmiddels meer dan 150 vestigingen door heel Nederland, waarvan 12 in Zeeland. “We willen Nederland fitter, gezonder en gelukkiger maken”, zegt Ivo. “Door naar het totaalplaatje te kijken met een compleet zorgaanbod op het gebied van ‘bewegingsvermogen’.” Hoe TopzorgGroep dat doet, legt de bevlogen oprichter uit.

Integrale benadering

“TopzorgGroep werkt vanuit een integrale benadering van het participeren en bewegen in de maatschappij gericht op het individu. Daarbij kijken we wat we aan maatwerk kunnen bieden en hoe we de financiering regelen. De hulpvraag van patiënten is meestal een zinvolle bijdrage aan de maatschappij leveren. Daarom willen we de beste, meest complete en betaalbare zorg bieden gericht op de gewenste deelname aan de maatschappij”, legt Ivo uit.

One-stop-shop

Wat TopzorgGroep uniek maakt, is de focus op multidisciplinair werken binnen en buiten de zorgverzekeringswet. Dat doen ze in de vorm van een one-stop-shop. Eén centrum voor nulde-, eerste-, en tweedelijnszorg met triagisten op het gebied van bewegingsvermogen, met verschillende betaalcircuits. “De oplossing voor een hulpvraag is meestal snel duidelijk maar níet wie ervoor betaalt. Een zorgverzekeraar weigert soms vanwege bezuinigingen om te betalen voor bepaalde behandelingen. Terwijl een werkgever echt wel 6.000 euro wil betalen voor een revalidatie traject. Een werknemer die 4 maanden ziek is, kost namelijk veel meer dan dat. Zo variëren we op een nette manier in de betaalcircuits en soms moet je daar doelbewust creatief in zijn. Hetzelfde doen we met re-integratietrajecten voor mensen die bijvoorbeeld al 10 jaar een uitkering krijgen. Om te voorkomen dat mensen na een behandeling opnieuw in de gezondheidszorg belanden en kosten gaan maken, is het belangrijk om te focussen op leefstijlmonitoring. Maar wie betaalt die monitoring? Dat kan iedereen zijn die er baat bij heeft dat die persoon niet terugvalt, dus bijvoorbeeld het UWV, de mensen zelf of de werkgever. Zo houd je veel meer mensen gezond en zinvol bezig in de maatschappij”, zegt Ivo.

Goede bedrijfszorg bespaart zorgkosten

Ivo: “Ook in de bedrijfszorg kan het veel beter dan dat het nu vaak gaat. Soms kunnen mensen pas na 6 weken terecht bij een bedrijfsarts en krijgen dan de mededeling ‘u bent energetisch beperkt, kom over 3 maanden maar terug’. Die mensen zitten al die tijd in de zorgverzekeringswet zonder dat ze aan het werk zijn. Dat is niet bevorderlijk voor hun gezondheid en werkplezier en dat kost de maatschappij, werkgevers en vaak ook zorgverzekeraars bovendien veel geld. Wij hebben een eigen arbodienst en bedrijfsartsencentrum. Daar zorgen wij ervoor dat mensen snel gezien worden, binnen 48-72 uur als dat nodig is, en dan zijn ze vaak binnen 2-3 weken weer aan de slag. Bij de bedrijven waarbij wij dat hebben gedaan was 3 maanden later het ziekteverzuim en de aanspraak op allerlei zorgkosten gehalveerd.”

Preventie

TopzorgGroep zet zich ook succesvol in voor preventie op zo’n 350 scholen, met leefstijlprogramma’s voor kinderen. Ivo: “Uit onderzoek blijkt dat er zo’n 30% minder vraag is naar ggz zorg onder jongeren die deze programma’s hebben gevolgd. Kinderen zijn door deze programma’s beter motorisch onderlegd, sociaal vaardiger, vinden sporten leuk en zitten daardoor minder achter hun (spel)computer, telefoon en tv. Zo proberen wij op verschillende manieren een bijdrage te leveren aan de maatschappij.”