De Zeeuwse Zorg Coalitie heeft er weer twee nieuwe leden bij, namelijk TopzorgGroep en SRN Revalidatie. Bestuurders Ivo van Loo en Peter Polderdijk leggen uit hoe zij de lijm tussen de partijen in onze netwerksamenwerking kunnen zijn.

TopzorgGroep is van oorsprong een Zeeuws bedrijf dat vroeger ‘Fysiotherapie Van Loo & Veerhoek’ heette. Inmiddels vind je ze met meer dan 150 vestigingen, waarvan 12 in Zeeland, door heel Nederland. Ze willen Nederland fitter, gezonder en gelukkiger maken door naar het totaalplaatje te kijken met hun totaal zorgaanbod op het gebied van ‘bewegingsvermogen’. “Als je doorvraagt gaat het patiënten vaak niet om pijn vrij leven maar om hoe je er op een goede manier mee om kan gaan. De hulpvraag is meestal een zinvolle bijdrage aan de maatschappij leveren. En als dat lukt verbeteren we ook de Positieve Gezondheid van mensen”, legt Ivo uit.

Integrale benadering

Ivo: “TopzorgGroep is de afgelopen jaren sterk gegroeid met partijen die het idee omarmen van een integrale (mutlidisciplinaire) benadering van het participeren en bewegen in de maatschappij gericht op het individu. Daarbij wordt gekeken wat we aan maatwerk kunnen bieden en hoe we de financiering regelen.” “Zo ook SRN Revalidatie”, gaat Peter verder. “SRN Revalidatie doet tweedelijns revalidatiezorg, cardiologie, longrevalidatie, oncologische revalidatie en ggz en maakt als partner onderdeel uit van de TopzorgGroep.”

Samenwerken zonder belangenverstrengeling

Er zijn steeds minder mensen om steeds meer zorg te leveren. Volgens Ivo ligt de oplossing voor dit probleem in samenwerking tussen nulde- , eerste- en tweedelijnspartijen en partijen die zich met soortgelijke diensten bezighouden buitenom de Zorgverzekeringswet. Om samenwerking zonder belangenverstrengeling te realiseren heeft hij al die partijen samengebracht onder TopzorgGroep. “We moeten echt samenwerken met partijen die naar leefstijl en eerstelijnszorg kijken om de zorg betaalbaar te houden en samen met heel veel andere partijen uitzoeken wie wat het meest kosteneffectief kan doen”, zegt Ivo.

Lijm tussen de lijnen

Ivo: “Een groot deel van de Zeeuwse Zorg Coalitie is tweedelijnszorg maar er is een hele nulde en eerstelijnswereld die nog niet echt gezien wordt, behalve bij huisartsen. Dat geldt ook voor gelijksoortige diensten buitenom de Zorgverzekeringswet. Wij kunnen de lijm zijn tussen de verschillende lijnen, zorg en diensten. Ik denk dat we samen hele goede plannen kunnen verzinnen wanneer we echt met elkaar in gesprek gaan en ontdekken wat we voor elkaar kunnen betekenen.”