Tragel is een maatschappelijke organisatie en ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking om een goed leven te leiden. Ze zijn een van de 62 deelnemers aan de Zeeuwse Zorg Coalitie. Guus Bannenberg, voorzitter van de raad van bestuur van Tragel, leg uit waarom samenwerken in de Zeeuwse Zorg Coalitie zo belangrijk is.

Waarom is Tragel betrokken bij de Zeeuwse Zorg Coalitie?
“Oplossingen zoeken voor de uitdagingen die we in Zeeland hebben, gaat het best door samen te werken. Voor ons is samenwerking op het gebied van hoe we personeel werven, wonen en technologie erg belangrijk. We werven al een tijd medewerkers in Spanje. Eind dit jaar hebben we 30 Spaanse zorgmedewerkers in dienst, op specialistische functies. Europese werving is een onderdeel van het Deltaplan en biedt ook mogelijkheden voor andere partijen. ZorgSaam is er nu ook mee bezig en we hopen dat meer partijen volgen. Samen met gemeentes de voorwaarden creëren voor het bouwen van woningen is voor ons ook heel belangrijk. Wij vervangen nu op grote schaal groepswoningen door appartementen. Zo slaan we twee vliegen in één klap. Enerzijds is het een enorme vooruitgang voor onze cliënten. Anderzijds leidt het tot efficiency in het personeel. Als wij 3 woongroepen vervangen door 1 appartementengebouw, zijn er minder personele diensten nodig. Op het gebied van technologie is de uitwisseling van zorgdossiers voor ons van belang. Voor de samenwerking tussen huisartsen, medisch specialisten en onze artsen in de gehandicaptenzorg, zou één dossier heel behulpzaam zijn. En daar zet de werkgroep digitalisering van de Zeeuwse Zorg Coalitie nu gelukkig stappen in.”

Waar ben jij concreet bij betrokken? Projecten / Thema’s / Werkgroepen?
“Ik zit zelf in de trekkersgroep Kiezen & Toeleiden van nieuwe medewerkers van het Deltaplan. Het Deltaplan heeft als doel zoveel mogelijk goed opgeleide mensen aantrekken en behouden voor de sector zorg en welzijn. Onze werkgroep is er specifiek op gericht om mensen die in de sector kunnen en willen werken vroeg bekend te maken met de mogelijkheden. Een ding dat wij geleerd hebben van onze ViaZorg collega’s in de Zeeuwse Zorg Coalitie, is de beroepsbegeleidende leerweg (BBL). Ik denk dat het inspireren van elkaar met nieuwe ideeën ook een belangrijk deel van de kracht van de Zeeuwse Zorg Coalitie is.”

Wat betekent Positieve gezondheid voor jou?
“Voor iedereen geldt dat je vitaal moet blijven. Wij investeren in vitale medewerkers en cliënten, bijvoorbeeld met een behandelteam dat actief met cliënten aan de slag gaat en bewegingsprogramma’s opstelt. We zijn in onze samenleving samen verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat er zorg beschikbaar blijft voor mensen die het echt nodig hebben. Daar waar we zelf iets aan onze gezondheid kunnen doen door bijvoorbeeld niet te roken of meer te bewegen, moeten we dat doen. Zodat we uiteindelijk in de toekomst minder beroep hoeven te doen op de professionele zorg. Positieve Gezondheid stimuleren is echt een absolute must.”

Samenwerking met Nucleus en ZorgSaam
“We werken samen met Nucleus om ervoor te zorgen dat huisartsen hun werk goed kunnen doen. Een voorbeeld daarvan is een samenwerking met Nucleus en ZorgSaam. Als er in een woongroep in de avonden, nachten en weekenden behoefte is aan huisartsenhulp, komt nu eerst een verpleegkundige kijken. De huisarts blijkt dan in de meeste gevallen overbodig te zijn. Zo worden onze cliënten sneller geholpen en is er minder belasting op de huisartsen. Op die manier worden onze schaarse medewerkers, ook in de wijken en in de dorpjes, goed ingezet.”