De bekendheid van de Zeeuwse Zorg Coalitie groeit en daarmee ook ons aantal deelnemers. We zijn 2023 gestart met twee nieuwe deelnemers, Diagnovum en Zeeuwse Gronden. Inmiddels staat de teller op 64 partijen die zich inzetten voor toekomstbestendige zorg en een gezond Zeeland. Maar wie zijn Diagnovum en Zeeuwse Gronden en waarom willen zij deelnemen aan ons samenwerkingsverband?

Diagnovum

Diagnovum is een eerstelijnszorgaanbieder in Brabant en Zeeland die zich bezighoudt met medische diagnostiek zoals bloedafname, Point-Of-Care-Testing, echografie en functieonderzoeken. Door de samenwerking van Diagnovum met de ziekenhuislaboratoria voor klinische chemie, microbiologie en pathologie zijn uitslagen van onderzoeken snel bekend bij de huisarts en zijn deze resultaten bij doorverwijzing beschikbaar voor de medisch specialist.

Wanneer een patiënt doorverwezen wordt hoeven onderzoeken niet onnodig opnieuw gedaan worden, omdat de uitslagen al bekend zijn. Dit voorkomt zo dubbeldiagnostiek en zorgt er voor dat snel en gericht de juiste zorg kan worden geboden. Met bloedafnames locaties in de buurt van de patiënt hoeft een patiënt ook niet per se naar het ziekenhuis voor bloedafname, maar kan de patiënt altijd zonder afspraak binnenlopen tijdens de openingstijden van een Diagnovum post. Betrouwbare diagnostiek in de buurt, daar staat Diagnovum voor.

Michiel Baldal, directeur-bestuurder bij Diagnovum, legt uit waarom Diagnovum deelneemt aan de Zeeuwse Zorg Coalitie: “Diagnovum wilt graag een bijdrage leveren aan de toekomstbestendigheid van de zorg in de provincie Zeeland. Als schakel in de medische diagnostiek tussen de huisartsen en de ziekenhuiszorg, ligt een rol voor Diagnovum om de samenwerking tussen verschillende zorgaanbieders te versterken. Hierdoor kan de juiste zorg op de juiste plaats worden ingezet. Wij dragen hiermee bij aan zinnige en zuinige zorg, het versterken van de acute zorgketen en de geïntegreerde zorg voor chronische patiënten in de regio”.

Zeeuwse Gronden

Zeeuwse Gronden biedt beschermd wonen, behandeling, ambulante zorg en dagbesteding aan mensen met een ernstige psychiatrische ziekte. Kernwaarden daarbij zijn een kleinschalige aanpak, nauwe betrokkenheid van familie, participatie in de maatschappij en een zerotolerancebeleid ten aanzien van drugs. Inmiddels heeft Zeeuwse Gronden twaalf woonlocaties verspreid over Zeeland, waar cliënten beschikken over een eigen appartement en tegelijkertijd gebruik kunnen maken van gemeenschappelijke ruimten.

Daarnaast biedt Zeeuwse Gronden behandeling en wonen voor jongeren die tijdelijk niet thuis kunnen wonen of die vastlopen in het dagelijks leven. Door een divers dagbestedingsaanbod, variërend van maatschappelijke restaurants en een kringloopwinkel tot een werkplaats en natuuronderhoud, stimuleert Zeeuwse Gronden cliënten om de dag zinvol door te brengen, op een manier die bij hen past.

“Een gedifferentieerd zorgaanbod is van groot belang. Zeeuwse Gronden onderstreept dan ook het doel van de Zeeuwse Zorg Coalitie om de zorg in Zeeland toekomstbestendig te maken en daarmee de leefbaarheid voor de Zeeuwen te behouden. Door deel te nemen aan de Zeeuwse Zorg Coalitie willen we bijdragen aan meer diversiteit binnen het Zeeuwse zorglandschap. Zo wordt het aanbod voor de inwoners van Zeeland steeds completer.” aldus Jan van Blarikom, bestuurder van Zeeuwse Gronden.