Het Inwonerakkoord Zorg Zeeland is omgezet naar een werkbestand (te vinden op Denk Mee Zorg Zeeland). Aangenomen beslispunten en dubbele voorstellen zijn uit het akkoord gehaald. De voorstellen zijn gegroepeerd op onderwerp en gekoppeld aan domeinen zoals ouderenzorg, ziekenhuis, gemeente en welzijn. Ook ligt er nu een concreet stappenplan om tot uitvoering, verankering, communicatie en monitoring van het Inwonerakkoord te komen. Daarin staan de volgende stappen:

  • Inventariseren wat er op dit moment al in Zeeland gebeurt op de voorstellen/ thema’s.
  • Vaststellen en uitvoeren van ‘laaghangend fruit’: voorstellen uit het Inwonerakkoord die met relatief weinig inspanning op korte termijn concreet resultaten kunnen opleveren.
  • Prioriteren van de uitvoering van het Inwonerakkoord: de planning, het afspreken van de werkwijze en het benoemen van een verantwoordelijke voor de uitvoering van ieder thema.
  • Monitoren en evalueren van de uitvoering van de voorstellen.

Klankbordgroep Zorg Zeeland

De Klankbordgroep Zorg Zeeland bestaat uit een groep inwoners (ongeveer 25) die heeft deelgenomen aan het Burgerberaad Zorg Zeeland. De klankbordgroep blijft als vertegenwoordiging van de inwoners betrokken bij het realiseren van het Inwonerakkoord en de plannen van de Zeeuwse Zorg Coalitie. De klankbordgroep is inmiddels drie keer samengekomen en dit wordt maandelijks herhaald. Aan de hand van de thema’s uit het eerder benoemde werkbestand, gaan zij aan de slag met de uitwerking en implementatie van de inwonervoorstellen. De eerstvolgende bijeenkomsten richten zij zich op drie thema’s; Wonen & Zorg, Scholing en Zorgbeurs. Ook is er een structuur ontstaan voor de bijeenkomsten. De bijeenkomsten starten met een plenair deel, waarna de groep zich opsplitst in 3 werkgroepen met ieder een eigen thema. Organisaties die aangesloten zijn bij de ZZC en bezig zijn met de betreffende thema’s worden uitgenodigd voor de bijeenkomsten en gaan in gesprek met de leden van de klankbordgroep. Dit leidt tot versteviging en verankering van de samenwerking tussen de Klankbordgroep Zorg Zeeland en de aangesloten partijen van de Zeeuwse Zorg Coalitie. Betrokken partijen worden op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen via sociale media, nieuwsbrieven, Denk Mee Zorg Zeeland en onze website.

Hulp gevraagd

Voor succesvolle inwonerparticipatie vragen wij hulp aan de deelnemers van de Zeeuwse Zorg Coalitie. Betrek de Klankbordgroep Zorg Zeeland actief bij het maken van plannen rondom initiatieven met overlap met het Inwonerakkoord. Denk daarbij ook aan de mogelijkheden van het online platform Denk Mee Zorg Zeeland. Wil je contact opnemen met de projectgroep Inwonerparticipatie? Stuur dan een mail naar: info@denkmeezorgzeeland.nl