Hoe aandacht voor Positieve Gezondheid kan bijdragen aan het verlagen van werkstress

De meerderheid van de medewerkers in de zorg- en welzijnssector heeft plezier in het werk (Werknemersenquête CBS, 2023). Het is echter bekend dat de werkdruk op zorgprofessionals hoog kan zijn. Dit kan direct leiden tot minder werkplezier en een hoog ziekteverzuim. Minder vaste collega’s, personeelstekort, toegenomen administratiedruk en een veranderende zorgvraag zijn belangrijke oorzaken van een hoge werkdruk. Hoe kan aandacht voor Positieve Gezondheid bijdragen aan het vergroten van het werkgeluk? Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen is een mooi voorbeeld van een organisatie die het gedachtegoed Positieve Gezondheid actief toepast. In het kader van de Week van de Werkstress delen ze graag wat tips voor werkgevers. Samen houden we Zeeland én de Zeeuwse zorg gezond!

De medewerkers van jouw organisatie zijn het menselijk kapitaal. Het is daarom van groot belang dat ze met plezier aan het werk gaan en zich gezien en gehoord voelen. Vanuit Positieve Gezondheid ligt de nadruk op veerkracht en de eigen regie. Het gaat veel verder dan bijvoorbeeld lichamelijke gezondheid en verzuim alleen. Wat kun je als werkgever doen om een Positief Gezond werkklimaat te creëren?

  • Besteed aandacht aan alle 6 dimensies binnen Positieve Gezondheid. Dit kan op allerlei manieren, denk aan workshops, scholing, online studiebijeenkomsten of tijdens teammeetings.
  • Geef je medewerkers een bepaalde mate van invloed en vrijheid. Laat ze meedenken over en invulling geven aan het werk dat ze doen.
  • Stimuleer het sociale aspect binnen de organisatie. Zorg ervoor dat er tijd, ruimte en budget is om teambuilding te stimuleren en het mogelijk is om ook niet-werk gerelateerd samen te zijn.
  • Onderschat het belang van een goed feestje op zijn tijd niet! Grijp allerlei mogelijkheden aan om successen te vieren, organiseer borrels en denk aan kleine attenties tijdens de feestdagen of mijlpalen.
  • Zorg ervoor dat er altijd iemand beschikbaar is waar de medewerkers op kunnen terugvallen. Denk naast de leidinggevende en collega’s ook aan een vertrouwenspersoon, interne coach of externe partners. Maak dit niet zwaar of groot, maar juist heel laagdrempelig.
  • Fysieke gezondheid is ook belangrijk om werkstress te verminderen. Kijk wat je als organisatie kunt doen op het gebied van sport & bewegen, gezonde voeding, goede nachtrust en ontspanning.

Wil je als werkgever stappen ondernemen op het gebied van werkdruk en/of werkgeluk? Kies dan een route die bij jouw organisatie en mensen past. Betrek vooral de medewerkers bij dit proces!