Viazorg is een netwerk van zorg en welzijnsorganisaties dat al ruim 20 jaar zorgt voor een evenwichtige arbeidsmarkt. De organisaties beseften dat concurreren met elkaar om personeel, een tekort in de sector niet oplost. Zo is de samenwerking ontstaan. Monica Roose, directeur bestuurder van Viazorg geeft uitleg over de rol van Viazorg binnen de Zeeuwse Zorg Coalitie.

Waarom is Viazorg betrokken bij de Zeeuwse Zorg Coalitie?

Monica: “Viazorg kijkt al 20 jaar naar de cijfers over hoe de arbeidsmarkt in elkaar zit, of er tekorten of overschotten te verwachten zijn en waar die dan zitten. Maar ook naar hoe je mensen kunt interesseren voor het vak, we zorgen voor genoeg (vindbare) stageplaatsen, we delen kennis over goed werkgeverschap en als mensen bij de ene werkgever niet meer kunnen werken, ondersteunen we de overstap naar een andere werkgever. Toen de Zeeuwse Zorg Coalitie werd opgericht, hebben ze ons gevraagd om het thema Personeelscapaciteit op te pakken. En dat hebben we gedaan. Vanuit het personeelstekort dat eraan komt zijn we op de arbeidsmarkt gaan kijken wat we daaraan konden doen en zagen al gauw dat het personeelstekort oplossen een onmogelijke opgave is. Daarom bekijken we samen met de Zeeuwse Zorg Coalitie hoe we anders kunnen werken zodat we met hetzelfde aantal mensen meer zorg kunnen leveren. Bijvoorbeeld met de inzet van technologie. Onze aanpak staat beschreven in het Deltaplan 2.0.

Waarom is de Zeeuwse Zorg Coalitie belangrijk?

Omdat de groeiende zorgkloof de grootste uitdaging in zorg en welzijn is in de afgelopen 30 jaar. Tot voor kort konden we altijd meer doen om mensen te zoeken of konden we ons harder inspannen om mensen ergens anders in de sector te laten werken maar nu gaat dat gewoon niet meer. Als je alle banen in onze sector zou vullen, dan kun je in andere sectoren van de economie de banen niet meer vullen. Het is dus noodzakelijk om iets te veranderen. De stijgende zorgvraag is niet langer te beantwoorden met meer personeel en daarom is alleen maar focussen op personeel onvoldoende. Dat is volgens mij het belang van de Zeeuwse Zorg Coalitie, die is breder dan alleen maar de zorg omdat ook de gemeenten en de provincie deelnemen. Dan bekijk je samen waar in de samenleving je dingen kan veranderen.

Wat is jouw bijdrage aan de Zeeuwse Zorg Coalitie?

Ik ben als directeur-bestuurder in de breedte betrokken bij het thema personeel. Waar we heel concreet naar kijken in het kader van de Zeeuwse Zorg Coalitie is het moderniseren van het onderwijs, de ontwikkeling van medewerkers en regionaal werkgeverschap. Regionaal werkgeverschap gaat over het behouden van mensen in de sector door te zorgen dat mensen bijvoorbeeld over organisaties heen kunnen werken, dat we een goede werkgever zijn en zoveel mogelijk mensen op de goede plek inzetten. We vissen allemaal in dezelfde vijver maar je wilt niet veel tijd, energie en geld verspillen door mensen ‘rond te pompen’. Het belangrijkste is ervoor zorgen dat we de mensen op de juiste plek krijgen, op de plekken waar zij het meeste voor de samenleving kunnen betekenen. Aanvullend hieraan is technologie een mogelijke oplossing.

Ons deel van de opgave

De tekorten op de arbeidsmarkt spelen in veel sectoren een rol en daar zal ook een oplossing voor gezocht moeten worden, maar wij kijken naar de zorg. Een deel van de oplossing begint bij Positieve Gezondheid. Mensen die beter voor zichzelf kunnen zorgen, hebben minder zorg nodig. Daarvoor zijn ook andere partijen nodig. De gemeente speelt bijvoorbeeld een rol bij de inrichting van de woonomgeving, woningbouwverenigingen zijn verantwoordelijk voor degelijke woningen en zo gaat de lijst door. Wij richten ons op ons deel van die hele opgave, het personeel, maar we kunnen de zorgkloof alleen samen oplossen”.