Peter Bennemeer, onafhankelijk voorzitter van de Zeeuwse Zorg Coalitie, is door Zijne Majesteit de Koning benoemd tot Ridder in de orde van Oranje-Nassau. Bennemeer ontving de onderscheiding vanwege zijn grote inzet voor de zorg en de maatschappij. “Bennemeer heeft een visie op hoe zorg beter kan en zet deze ook daadwerkelijk om in transformatie.” Locoburgemeester van Ouddorp, Daan Markwat, reikte de onderscheiding gisteren uit.

Zeeuwse zorg toegankelijk

Sinds februari 2022 is Bennemeer onafhankelijk voorzitter van de Zeeuwse Zorg Coalitie. Een groot aantal partijen bundelt in deze coalitie de krachten om de zorg in Zeeland toegankelijk te houden. De afgelopen jaren zijn grote stappen gezet om de toegankelijkheid en daarmee de leefbaarheid voor de Zeeuwen te borgen. Bennemeer geeft aan zeer trots te zijn met de onderscheiding. “Het is een bijzondere erkenning dat de transitie naar zinnige en passende zorg een onomkeerbare beweging in de zorg in gang heeft gezet,” reageert hij.

Zinnige zorg

In de periode van 2011 tot 2018 was hij bestuurder van Ziekenhuis Bernhoven. Onder zijn leiding onderging het Udense ziekenhuis een transformatie waarbij zinnig zorg het uitgangspunt was: optimale gepaste zorg voor patiënten, op de juiste plek, door de juiste persoon, tegen de laagst mogelijke kosten. Met deze werkwijze liet de Ouddorper aan het hele land zien dat de zorg actief kan investeren in het verlagen van de kosten die een ziekenhuis per patiënt maakt.

Passende zorg

Bennemeer had een visie, een droom. Maar hij begreep ook als geen ander hoe moeilijk het is om in de zorg af te wijken van de gebaande paden. Maar veranderen wás en ís nodig voor de kwaliteit, de betaalbaarheid en de toegankelijkheid van de zorg. Hij wist dat dit alleen kon slagen als een zorgverzekeraar partner zou worden in deze transformatie. De ziekenhuisbestuurder slaagde erin een overeenkomst te sluiten met zorgverzekeraars CZ en VGZ. Onzinnige diagnostiek en behandelingen werden geschrapt. De medisch specialisten kwamen in loondienst. Zo veranderde de strateeg en vernieuwer het ziekenhuis in een koploper op het gebied van zinnige zorg en transformatie. VGZ en CZ bouwden het model verder uit om de weg in te slaan naar passende zorg.

Oplossing stijgende zorgkosten

Passende zorg is als beleidsinstrument opgenomen in het integraal zorgakkoord (IZA). Over de transformatie van Ziekenhuis Bernhoven schreef Bennemeer het boek ‘De Ingreep’. Locoburgemeester Daan Markwat zei in zijn toespraak: “Ik ben trots dat er onder onze inwoners mensen zijn zoals u. Uw cv laat al een keur aan bezigheden zien die hun uitwerking op de zorg niet hebben gemist. U moet wel een enorme drive hebben om dit te verwezenlijken. Ik wil u namens het gemeentebestuur enorm bedanken hiervoor en feliciteren met uw onderscheiding.”