Waarom doe je mee aan het Burgerberaad Zorg Zeeland?

Grace Thümann: “Ik vind dat er een verandering moet komen, want het gaat niet goed met de zorg.”

Kun je een concreet voorbeeld geven van wat volgens jou moet veranderen in de zorg?

“Oog voor de mens, dat moet anders. Meer mensgerichte zorg, meer persoonlijke aandacht. En jongeren prikkelen. Het begint eigenlijk al bij de basisschool. Kinderen moeten van jongs af aan leren wat zorg is en hoe je jezelf gezond houdt. Want iedereen heeft met zorg te maken. Is het niet je papa of mama, dan is het misschien je oma of opa of misschien jijzelf. Daarnaast is het heel vervelend dat er geen nieuwe aanwas meer is, of maar heel weinig. En er moet meer gelijkwaardigheid komen in de zorg. In het zorghotel hebben ze de management laag weggehaald. Ze hebben alleen nog een regiomanager en verpleegkundigen op de werkvloer. Dat gaat super want die verpleegkundigen hebben oog voor de mens.”