De kracht van vroegsignalering van kwetsbaarheid bij ouderen is vooral dat er vanuit verschillende professionals, die betrokken zijn bij de oudere, proactief wordt samengewerkt. Op dinsdag 6 juli carpoolde Mariella Dobbelaar, eindverantwoordelijk wijkverpleegkundige voor Woonzorgcentrum Máxima (SVRZ) in Terneuzen met 3 wijkverpleegkundigen van  verschillende organisaties van Terneuzen naar Heinkenszand. Daar kwamen 24 wijkverpleegkundigen uit heel Zeeland bij elkaar om met elkaar van gedachten te wissen over hun rol bij vroegsignalering van kwetsbaarheid bij ouderen. 

Meer afstemming

Naast de wijkverpleegkundige heeft ook een huisarts, praktijkondersteuner, casemanager dementie, geriater, specialist ouderengeneeskunde, maatschappelijk werker en de mantelzorger een signalerende functie. Samenwerken is de basis voor het verbinden van de verschillende initiatieven die er zijn. Om te kunnen verbinden en samenwerken is het noodzakelijk om te weten wat er verbonden moet worden. Ook is het goed om elkaar beter te leren kennen. Mariella is door SVRZ gevraagd om mee te werken aan het project vroegsignalering van de Zeeuwse Zorg Coalitie:  “Vroegsignalering is heel belangrijk. Wanneer we de zorg toegankelijk willen houden moeten we steeds meer aan preventie gaan doen. Preventie is nu erg versnipperd en bij elke organisatie anders ingericht. Het zou goed zijn, wanneer de inwoners weten wie ze moeten hebben voor welke zorg. De huisarts, de wijkverpleegkundige, maar ook de casemanager dementie speelt hierin een belangrijke rol.”  

Samenwerking

Ook andere instanties als kerken, verenigingen en gemeentes kunnen een rol spelen bij vroegsignalering. Zij komen vaker achter de voordeur bij mensen en zien hoe het gaat. Maar hoe krijg je nu deze informatie bij de wijkverpleegkundige of huisarts?” Het uitwisselen van ervaringen, zoals in Heinkenszand, helpt om met elkaar de problemen te onderkennen en naar oplossingen te zoeken. Begin september bezocht Mariella ook een bijeenkomst van ZorgSaam over hoe de zorg toegankelijk kan blijven? Bij nieuwbouw kan bijvoorbeeld meer rekening gehouden worden met goede technologische oplossingen, wat samenwerken makkelijker maakt. Ook hier is benadrukt dat samenwerking tussen organisaties belangrijk is, als voorbeeld is gegeven meer samen te werken in de nachtzorg.  

Het zou mooi zijn wanneer er ’s nachts maar 1 wijkverpleegkundige rondrijdt in plaats van 3 wijkverpleegkundigen van verschillende organisaties. Wat we ook doen of willen, het gaat altijd om het welzijn van de mens. Tijdens het interview ging de pieper van Mariella af, omdat haar hulp nodig was bij een cliënt en natuurlijk beëindigden we het Teams-interview.