Witte Kruis is een van de ruim 30 deelnemers aan de Zeeuwse Zorg Coalitie. We stelden Saskia Louwers, algemeen directeur van Witte Kruis, drie vragen. Saskia is sinds februari 2021 algemeen directeur en werkte hiervoor jarenlang binnen moederbedrijf Transdev voor Connexxion Openbaar Vervoer. Witte Kruis verzorgt een groot deel van het Regionaal Ambulance Vervoer in Zeeland en vier andere regio’s in Nederland. Daarnaast is Witte Kruis onder andere actief op het gebied huisartsenpostenvervoer, evenementenzorg, burgerhulpverlening en opleidingen. 

Waarom is Witte Kruis bij de Zeeuwse Zorg Coalitie gekomen?  

“Witte Kruis vindt het belangrijk dat elke patiënt de juiste zorg krijgt, op het juiste moment, op de juiste plek en door de juiste zorgverlener. Als grote speler in de keten van acute zorg zien we het belang van samenwerking in de gehele keten en breder, in de gehele zorg- en gezondheidssector. De sector heeft, net als wij, te maken met personeelstekorten. Het heeft geen zin onze nieuwe collega’s elders bij de (Zeeuwse) zorg weg te halen, want alle spelers hebben een belangrijke rol in de keten en in het grotere netwerk. Om de juiste zorg te kunnen blijven verlenen, moeten we echt gaan samenwerken in de gehele keten. En we moeten de care en cure beter op elkaar afstemmen. Daar is het nu het juiste moment voor.”             

Waarom is de Zeeuwse Zorg Coalitie belangrijk?   

“De zorg en de manier waarop we die in 2021 verlenen zijn in de toekomst niet meer mogelijk. De zorgvraag gaat groeien en het is onmogelijk aan deze zorgvraag te voldoen met het aantal zorgcollega’s op dit moment. Door onze krachten te bundelen, kunnen we gezamenlijk op zoek naar manieren om een te grote zorgvraag te voorkomen en de zorg die wél nodig is, zo slim mogelijk in te richten. Om goed voorbereid te zijn op de zorgvraag van de toekomst, is het belangrijk om de samenwerking te intensiveren, kennis te delen en van elkaars werkveld te leren. Naast dat dit proces erg belangrijk is om aan de zorgvraag te kunnen blijven voldoen, is het ook nog eens heel leuk om samen op te trekken.” 

Waar ben jij concreet bij betrokken? Projecten / Thema’s / Werkgroepen? 

“Zelf neem ik deel aan het bestuurlijk overleg en onze medisch directeur Anouk Hoare participeert in de werkgroep voor de acute zorg. Ook hebben we beiden meegepraat in sessies over positieve gezondheid, heel inspirerend en belangrijk! Witte Kruis verzorgt ambulancezorg in vijf regio’s en is daarnaast ook nog actief met andere (zorg)activiteiten door het hele land. Daarom hebben we voor alle RAV’s een verantwoordelijke regiomanager. Binnenkort start onze nieuwe regiomanager voor de RAV Zeeland. Ook hij gaat actief deelnemen aan de samenwerking binnen de ZZC. Naast deelname aan overleggen en werkgroepen hebben we net ons digitaal patiëntendossier gelanceerd en zijn we bezig om ons digitaal te ontsluiten op onze ketenpartners, zodat we relevante gegevens uitwisselen voor de optimale behandeling van de patiënten.”