Het bereikbaar houden van acute zorg in een dunbevolkt en uitgestrekt gebied als Zeeland is een uitdaging. De Zeeuwse zorgorganisaties kunnen deze uitdaging alleen sámen aan. Daarom is de werkgroep Acute zorg van de Zeeuwse Zorg Coalitie aan de slag gegaan met de vraag: Hoe ziet een toekomstbestendige integrale keten acute zorg er voor Zeeland uit?

De werkgroep heeft begin dit jaar een rapport opgeleverd waarin verschillende bouwstenen staan benoemd. Gerco Blok, portefeuillehouder Acute zorg: “Uiteindelijk moet er een uitgedacht plan voor de integrale keten acute zorg liggen, waar alle bouwstenen uit het eerste rapport, zoals preventie instroom & optimale uitstroom en de spoedpleinen in Goes en Terneuzen, in zijn uitgewerkt. Het Zeeuws Zorg Coördinatiecentrum is de spil van dit plan.”

Ontwerp Zeeuws Zorg Coördinatiecentrum
“Met het Zeeuws Zorg Coördinatiecentrum hopen we de acute zorg voor zowel inwoners als toeristen toegankelijk te houden.” zegt Nicole le Duc, manager huisartsenposten voor ZHCo-PeriScaldes en lid van de werkgroep Zeeuws Zorg Coördinatiecentrum. Na de zomer start de werkgroep aan het ontwerp van het Zeeuws Zorg Coördinatiecentrum. Een optie is een digitaal en telefonisch (misschien ook fysiek) bereikbaar contactpunt voor inwoners en toeristen die een niet levensbedreigende acute zorgvraag hebben. Die zorgvraag wordt vervolgens in een professioneel triageproces verduidelijkt. Nicole: “Niet iedereen die naar de huisartsenpost komt blijkt een acute zorgvraag te hebben. Soms is het luisteren en geruststellen al voldoende.” Ervaren triagisten bepalen met de patiënt of zelfzorg mogelijk is. En als er wel zorg nodig is, dan helpen zij hen zo snel mogelijk naar de juiste zorgverleners. Dat kan een HAP-arts, een GGZ- of thuiszorgverpleegkundige maar ook reguliere dagzorg zijn. Zo krijgt de patiënt passende zorg en komen er minder mensen in de acute zorg terecht, waar dan minder personeelscapaciteit voor nodig is.

Samenwerking is cruciaal
Nicole: “De meeste triage van acute zorg vindt nu, naast 112, plaats via de lijnen van de huisarts(enpost). De patiënt is gewend om eerst naar de huisarts of naar de huisartsenpost (HAP) te bellen, voordat hij naar het ziekenhuis gaat. We gaan nu kijken naar hoe we dit in de toekomst het beste kunnen organiseren.” Gerco: “De ambitie is dat het Zeeuws Zorg Coördinatiecentrum leidt tot patiënten die sneller de juiste hulp krijgen en dat de werkdruk bij alle zorgprofessionals in de keten afneemt. Meer tijd hebben voor patiënten is zowel voor de patiënt als de zorgverlener fijn. Je voelt je als patiënt gezien, gehoord en serieus genomen en de zorgprofessional gaat met meer plezier naar zijn werk.”

Omroep Zeeland maakte laatst een item over dit onderwerp. Lees hier het volledige artikel.