Huisartsenkoepels ZHCo en PeriScaldes waren al lange tijd deelnemers aan de Zeeuwse Zorg Coalitie. De twee organisaties fuseerden eind 2021. Finus Kuijs is sinds kort directeur van ZHCo-PeriScaldes. Met ruime ervaring in de Zeeuwse zorgsector, onder andere bij Zorgstroom en Maatschappelijk Werk Walcheren kent hij de uitdagingen waar we voor staan. “We moeten het probleem niet een schutting verder werpen. We hebben elkaar keihard nodig.”

Voor iedere huisarts die vertrekt, hebben we 1,5 tot 2 nieuwe huisartsen nodig om het verlies in uren op te kunnen vangen. Huisartsen werken steeds vaker parttime. Terecht vind ik, en parttime werken betekent vaak nog steeds een 40-urige werkweek. Het praktijkhouderschap staat mogelijk niet meer centraal als doel, maar aan inzet en betrokkenheid schort het bij niemand. Iedere individuele huisarts maakt zich zorgen over de toekomst en de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg. De huisarts geniet bij heel veel mensen nog steeds een enorm vertrouwen. Dat is waardevol, maar het moet wel haalbaar blijven. De huisarts is het scharnierpunt tussen de tweede- en de nuldelijnszorg. Dat vraagt dat we kritisch kijken wie welk werk uitvoert: niet alles moet door de huisarts gedaan worden. Daarnaast is er ondersteuning nodig, zowel vanuit de praktijk als vanuit de professionals daaromheen. Ook als het gaat om huisvesting en vermindering van de regeldruk. Op die manier houden wij als samenleving het vak van huisarts aantrekkelijk om voor te kiezen.

Preventie en Positieve Gezondheid

“In Walcheren was het maatschappelijk werk verbonden aan de huisartsenpraktijken. Want lang niet elk probleem waarmee mensen naar de huisarts gaan, is een medisch probleem. Dat soort concepten waarbij we veel meer kijken naar preventie en gezondheid, zoals Welzijn op Recept of Kerngezond, zijn van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat de juiste zorg op de juiste plek wordt geleverd. Positieve Gezondheid helpt wat dat betreft heel erg om een gemeenschappelijke taal te spreken. Hoe mooi zou het zijn dat iemand in de huisartsenpraktijk in gesprek met de patiënt het ‘spinnenweb’ invult en vervolgens kijkt op welke terreinen het goed en minder goed gaat? Lang niet voor elke dimensie van Positieve Gezondheid heb je de huisarts nodig.”

ICT-oplossingen

“Al met al ligt de oplossing voor het dichten van de zorgkloof in de veelheid aan mogelijkheden. Het zit in mensen en middelen, maar bijvoorbeeld ook in ICT-oplossingen. Alles wat je daarmee kunt afvangen scheelt personeel en de patiënt wordt sneller geholpen. Wij zijn daar volop mee aan het experimenteren, bijvoorbeeld met de tool www.moetiknaardedokter.nl. Patiënten hebben steeds vaker ook hun eigen apparatuur waarmee ze een diagnose kunnen stellen en gegevens kunnen delen met de huisarts.”

Zeeuwse Zorg Coalitie

Het heeft tijd nodig voordat we allemaal dezelfde taal spreken. We moeten heel goed uitleggen waarom sommige dingen goed zijn om te doen. Want het is echt een complexe uitdaging waar we voor staan. Tegelijkertijd moeten we in de actiestand komen, anders reageren we alleen maar op stenen die in de vijver geworpen worden. Denk aan alles wat er speelt in de spoedeisende zorg: dat heeft niet alleen effect op de ziekenhuizen, maar op de hele zorgsector. Wat ik hoop is dat we met de Zeeuwse Zorg Coalitie mensen kunnen laten zien dat verandering noodzakelijk is. En nu moeten we die verandering vooral gaan waarmaken.”