Zorggroep Ter Weel is met negen woonzorgcentra centraal gevestigd in het hart van Zeeland. De professionals van Zorggroep Ter Weel bieden zorg aan kwetsbare ouderen in en rondom de woonzorgcentra. Bestuurder Coby Traas geeft een toelichting op de samenwerking tussen Zorggroep Ter Weel en de Zeeuwse Zorg Coalitie.

Waarom is Zorggroep Ter Weel betrokken bij de Zeeuwse Zorg Coalitie?
De zorgen voor de toekomst zijn zo groot dat je dat als organisatie alleen niet aankunt en daarom moeten we samenwerken op dit gebied. Als Zorggroep Ter Weel vinden wij het erg belangrijk om deel te nemen aan de strategische samenwerkingsverbanden die er zijn. Zo zijn we onderdeel van het consortium ‘Zorg in balans’, waar ik zelf voorzitter van ben. Maar ook van de Zeeuwse Zorg Coalitie, het Deltaplan en de Zeeuwse Verbinding.

Waarom is de Zeeuwse Zorg Coalitie belangrijk?   
De Zeeuwse Zorg Coalitie is een heel breed samenwerkingsverband waarin bijna alle organisaties die iets met de zorg te maken hebben betrokken zijn. Daardoor raken alle thema’s die er spelen elkaar, of het nou gaat om digitalisering, preventie, samenwerking in de acute zorg of samenwerking tussen de ziekenhuizen en de ouderenzorg. En juist omdat het zo groots is opgezet is het van belang dat we met elkaar de schouders eronder zetten om het te doen slagen. Ik was 3 juni aanwezig bij de laatste bijeenkomst van het Burgerberaad Zorg Zeeland. Het was heel leuk om als bestuurder terug te horen wat burgers er van vinden. We weten dat we in een provincie leven die sterk vergrijst en waar het moeilijk is om mensen te vinden die hier willen wonen en werken. Die uitdaging is zo groot dat de Zeeuwse Zorg Coalitie daar een hele belangrijke taak in heeft. En het is mooi dat inwoners daarin worden meegenomen.

Waar ben jij concreet bij betrokken binnen de Zeeuwse Zorg Coalitie?
Ik zie mezelf als de verbindingsofficier tussen verschillende samenwerkingsverbanden. Er spelen op diverse terreinen thema’s en onderwerpen die nauw aan elkaar gelinkt zijn. Ik denk dat we die nu op een slimme manier aan elkaar moeten verbinden om ervoor te zorgen dat we geen dingen dubbel doen. Technologie speelt bijvoorbeeld zowel binnen ‘Zorg in balans’ als binnen de Zeeuwse Zorg Coalitie een belangrijke rol. Hoe gaan we met meer technologie in de zorg werken en hoe helpt technologie in de ondersteuning bij het langer thuis wonen? Zo zie ik dat we tussen die samenwerkingsverbanden de komende tijd de dwarsverbanden moeten gaan leggen. En daar zie ik voor mezelf een belangrijke rol in weggelegd.

Laat bewoners zelf doen, wat ze nog kunnen doen
‘Zorg in balans’ is een samenwerkingsverband tussen 14 ouderenzorgorganisaties en heeft een eigen programma om een aantal thema’s regionaal op te pakken. Bijvoorbeeld het werken met technologie maar ook, avond-, nacht-, en weekenddiensten van de artsen en de medewerker in transitie. Bij medewerker in transitie is in onze branche de vraag hoe krijgen we de mindset dat je mensen meer zelf moet laten doen in plaats van dingen van ze over te nemen. Dus hoe houd je de ouderen in regie?

Als ik voor Zorggroep Ter Weel spreek zijn wij daar vooral vanuit de gedachte ‘Ruimte voor Welbevinden’ mee bezig. We doen dit vanuit welzijn maar ook vanuit zorg. Laat bewoners zelf doen, wat ze nog kunnen doen. Want hoe meer je overneemt, hoe minder ze vervolgens binnen een paar weken zelf kunnen. Maar dat moet je dan niet alleen hier doen. Ook in de thuissituatie, bij de huisarts en in het ziekenhuis moeten mensen diezelfde houding tegenkomen. Dan gaat het pas werken!