Ziekenhuis ZorgSaam wil een voorbereidingsplein creëren met aanmeldzuilen. Patiënten kunnen zich daar aanmelden voor de afspraak in het ziekenhuis en nieuwe patiënten worden ondersteund bij de inschrijving. Op dit voorbereidingsplein worden ook andere zaken opgepakt zoals identificatie, medicatieverificatie en digitale ondersteuning. Daarnaast stelt de Vital zelfmeetkiosk patiënten in staat om zelf metingen te verrichten die noodzakelijk zijn voor hun afspraak, zoals bloeddruk, saturatie, gewicht, hartslag en BMI. Testresultaten worden in het elektronisch patiëntendossier getoond aan de arts en kunnen direct worden gebruikt tijdens het consult. De patiënt krijgt ook een overzicht mee van de uitslagen van de metingen.

Voordelen

  • De aanmeldzuilen verhogen de kwaliteit van het patiëntenregistratieproces;
  • De metingen zijn volledig geïntegreerd met het elektronisch patiëntendossier;
  • Vanwege de zelfservice kunnen medewerkers meer begeleiding bieden aan arriverende patiënten en ontstaat tijd voor overige werkzaamheden;
  • Minder werklast voor de verpleegkundigen omdat de patiënt de basishandelingen zelf doet;
  • Zorgkosten dalen en personeel wordt ontzorgd door tijdsbesparing;
  • Automatische controles van verzekeringsgegevens, BSN, toestemmingen enz.