Verpleegkundigen meten, berekenen en registeren meerdere malen per dag de Early Warning Score (EWS) waardes van patiënten. Hiervoor worden bijvoorbeeld de bloeddruk, hartslag en ademhaling gemeten. Het handmatig registeren van de resultaten in het elektronisch patiëntendossier (EPD) kost veel tijd en is foutgevoelig. Op enkele afdelingen, zoals de IC, wordt daarom (landelijk verplicht vanuit kwaliteitsinstanties) gebruik gemaakt van geautomatiseerde registraties met hiervoor bedoelde apparatuur en/of software. Op de meeste andere afdelingen is dit niet zo.

Ziekenhuis Adrz wil de werkwijze met spotmeter optimaliseren en automatiseren. De metingen worden dan door een digitale koppeling tussen de Philips spotmeters en het EPD automatisch overgenomen in het systeem waarna een EWS wordt gegenereerd. De verpleegkundige identificeert zich eerst door het scannen van de personeelspas. Om de patiëntgegevens op te halen uit het EPD scant de verpleegkundige daarna de barcode op het polsbandje. De verpleegkundige kan zo makkelijk en snel de EWS van de patiënt bekijken. In een latere fase zou het gebruik van spotmeters aangevuld kunnen worden met slimme pleisters, of koppelingen tussen monitoren en het EPD. Op dit moment loopt er een pilot met patiënten van de verpleegafdelingen oncologie en heelkunde. In een latere fase zou dit ziekenhuis-breed geïmplementeerd kunnen worden.

Door deze nieuwe werkwijze ervaren patiënten minder negatieve gevolgen (bijvoorbeeld extra controles) door de afname van registratiefouten. Ook neemt de werklast voor verpleegkundigen af en dalen de zorgkosten doordat er minder extra controles nodig zijn.