De ambitie van de Zeeuwse Zorg Coalitie is zorg toegankelijk, betaalbaar en van goede kwaliteit houden voor en met alle inwoners van Zeeland. De inwoners van Zeeland betrekken bij onze acties en projecten is daarbij van cruciaal belang voor succes. Daarom organiseerde Zorgbelang Brabant Zeeland in opdracht van de Zeeuwse Zorg Coalitie in 2023 het Burgerberaad Zorg Zeeland.

Tijdens het Burgerberaad Zorg Zeeland zijn in meerdere bijeenkomsten inwoners, ambtenaren en politici en professionals in zorg, welzijn en onderwijs met elkaar in gesprek gegaan. Op 11 februari bespraken 300 deelnemers in de Inwonertop wat zij belangrijk vinden aan de zorg in Zeeland. Vervolgens zijn de onderwerpen met de meeste stemmen in drie Inwonerwerkplaatsen door 19 Inwonergroepen uitgewerkt tot concrete voorstellen.

De laatste bijeenkomst, de Inwonerraad Zorg Zeeland, vond plaats op 3 juni. Alle deelnemers uit de Inwonertop mochten die dag stemmen welke voorstellen in het Inwonerakkoord Zorg Zeeland kwamen. De voorstellen met 50% of meer van de stemmen staan in het akkoord. Het Inwonerakkoord, met 85 voorstellen, is diezelfde middag aangeboden aan de Zeeuwse Zorg Coalitie en alle deelnemers met het verzoek dit uit te voeren, dan wel aan te geven waarom delen wel of niet uitgevoerd worden.

Bekijk het Inwonerakkoord Zorg Zeeland op Denk Mee Zorg Zeeland.