Om de beste geriatrische revalidatie zorg in Zeeland te kunnen leveren wordt gekeken of deze zorg in samenwerking met medisch specialistische revalidatie gecentraliseerd kan worden. De Zeeuwse verbinding is hier als kwartiermaker voor aangesteld en Revant zal betrokken worden bij dit proces.