Coördinatie van het juiste bed voor de oudere in een kwetsbare positie

In de zorg aan ouderen in een kwetsbare positie komt er vaak een moment dat de oudere niet langer thuis kan verblijven. Dat kan tijdelijk of voor altijd zijn. De huisarts kan dan een zogeheten Eerstelijnsverblijf bed (ELV bed), een respijtbed aanvragen bij de gemeente of een regulier- of crisisbed regelen. Dit betekent veel regelwerk voor de huisarts en/of zijn/haar praktijkondersteuner ouderenzorg.

Op de juiste plaats

Kwetsbare ouderen met psychogeriatische problematiek worden in de weekenden, avonden of nachten, vaak noodgedwongen door de huisarts naar de Spoedeisende Hulp (SEH) doorgestuurd. Dit zorgt voor onjuiste bezetting van de SEH omdat het meestal een zogeheten care-vraag en géén cure-vraag betreft. Het is voor de SEH dan óók lastig snel een passend bed te vinden, waardoor de oudere onterecht een ziekenhuisbed bezet houdt.

Wanneer een kwetsbare oudere na behandeling in het ziekenhuis niet (direct) terug naar huis kan, kan de behandelend arts verwijzen naar een ELV-bed of een Geriatrische Revalidatie Zorg bed (GRZ). Ook dan is het belangrijk dat de toeleiding naar zo’n bed zo snel en efficiënt mogelijk plaatsvindt.

De focus in dit project:

  • Het ontwikkelen en implementeren van een coördinatiepunt één loket, één nummer, 24/7 bereikbaar om het proces van toeleiding naar een passend bed (ELV, GRZ en WLZ-crisis bedden) voor kwetsbare ouderen te optimaliseren. Hiermee ontlasten we de zorgprofessionals en dragen we bij aan de juiste zorg op de juiste plek.
  • Het onderzoeken van de wenselijkheid en realiseerbaarheid van white-label overbruggingsbedden in Zeeland.

CAV

Sinds 15 februari 2024 is het Centraal Aanmeldpunt Verplaatsingen (CAV), dat ondersteuning biedt aan verwijzers in Zeeland, bereikbaar via info@cavzeeland.nl. Op de website www.cavzeeland.nl lees je meer over het CAV, de werkwijze en de bereikbaarheid.

Vragen? Neem contact met ons op!

Heb je vragen over dit project of over de Zeeuwse Zorg Coalitie? Of heb je een opmerking die je graag met ons wilt delen? Vul dan het contactformulier in of stuur een e-mail naar info@zeeuwsezorgcoalitie.nl.