Kinderen met diabetes die een insulinepomp gebruiken krijgen in het Adrz nu jaarlijks vier controleafspraken bij de kinderarts met een diabetesverpleegkundige waar er bij één (soms) een diëtiste aansluit. Om de druk op de polikliniek te verlagen wil Adrz de diabetescontroles anders organiseren en de interdisciplinaire samenwerking vergroten.

Door nieuwe afspraken met de betrokken disciplines te maken, worden de controleafspraken anders georganiseerd, namelijk:

  • 2 keer bij de kinderarts samen met een diabetesverpleegkundige
  • 1 keer bij de diabetesverpleegkundige samen met een diëtiste
  • (In een later stadium: 1 keer digitaal bij de diabetesverpleegkundige samen met een kinderpsycholoog)

Bij de afspraken waar niet standaard de kinderarts aanwezig is, zal deze wel beschikbaar zijn voor medische vragen, om de kwaliteit van zorg te waarborgen.

Kinderen en hun ouders hoeven dan een keer per jaar minder naar het ziekenhuis te komen voor een controleafspraak. En de kinderen worden in de nieuwe situatie, in tegenstelling tot nu, ook één keer per jaar gescreend en begeleid door een kinderpsycholoog. Ook neemt de werklast voor de kinderarts af.