In het patiëntenportaal kunnen poliklinieken van ZorgSaam efficiënter werken en gedeeltelijk ontlast worden in het wijzigen of annuleren van afspraken. Alle patiënten met een nieuwe of vervolgafspraak worden hierin betrokken. De patiënt heeft meer regie en kan 24/7 zelf een afspraak regelen wanneer het hen uitkomt. Iedere afspraak die de patiënt zelf maakt of wijzigt betekent één telefoontje minder naar het ziekenhuis/polikliniek. Zo vermindert de telefonische werkdruk voor de polikliniek en zijn er minder no-shows. De planning voor functieonderzoeken en behandelkamers kan niet via het patiëntenportaal.