Het doel van dit project is een optimaal digitaal geïntegreerd voorlichtings-en screeningsproces voor de zorgverlener en de patiënt. Patiënten van de Scopie-afdeling van ZorgSaam krijgen vooraf aan een onderzoek of behandeling digitaal de juiste informatie hierover. De bedoeling is dat zij de informatie lezen, vragen beantwoorden en toestemming geven. De zorgverlener heeft dan alle gewenste informatie van iedere patiënt vóór het onderzoek of de behandeling. Op die manier kan het scopie onderzoek zonder risicoclassificatie plaatsvinden. Als de patiënt niet digitaalvaardig genoeg is ondersteunt het ziekenhuis hierbij. Met dit voorlichtings- en screeningssysteem stijgt de kwaliteit van zorg en vermindert de werklast. Dit project start op de afdeling Scopie en kan later worden gebruikt voor andere patiëntcategorieën.