Bij ziekenhuis Adrz bestaat de standaard behandeling van patiënten met de ziekte van Parkinson uit medicijnen. Patiënten waarbij deze behandeling niet werkt kunnen behandeld worden met een duodopa pomp toediening via een duodenumsonde (PEG sonde). Zij krijgen een proefopname waarbij de dosering en reactie wordt geobserveerd bij de behandeling met duodopa via een neusmaagsonde. Hierna wordt de sonde tijdens een tweede opname ingebracht door de maag-,darm-,leverziekten arts. Dit is een ingrijpende behandeling die vaak complicaties kent waardoor patiënten opnieuw opgenomen moeten worden. Voor veel patiënten wordt ook thuiszorg aangevraagd om de PEG sonde te verzorgen.

Adrz wil de behandelmethode vervangen door een minder ingrijpende methode via een pomp met subcutaan lopend infuus. Hierdoor is er maar 1 opname nodig en wordt de totale opnameduur van patiënten 3 dagen korter. Het plaatsen van een subcutaan infuus is veel makkelijker en hoeft daarom niet door een MDL arts te worden gedaan. In de toekomst kan de specialist ouderengeneeskunde samen met een Parkinson verpleegkundige dit thuis of in het verpleeghuis doen. Dan is een opname in het ziekenhuis helemaal niet meer nodig. Waarschijnlijk is de pomp met subcutaan infuus gebruiksvriendelijker waardoor ook thuiszorg bij minder patiënten nodig zal zijn.

Patiënten hoeven bij deze nieuwe methode dus geen grote ingreep te ondergaan, hebben een lagere kans op complicaties en kunnen eerder naar huis. Ook neemt de werklast voor MDL artsen, de verpleegafdeling en de thuiszorg af en dalen de zorgkosten.