Bij SVRZ loopt de pilot Elektronische ToedieningsRegistratie (ETDR) extramuraal. ETDR zorgt voor bijgewerkte gegevens over de medicatie van patiënten. De zorgprofessional hoeft dan niet meer te bellen om papieren aftekenlijsten te ontvangen en het bestellen van medicatie wordt ook geautomatiseerd. Verder wordt de zorgprofessional optimaal ondersteund in het uitvoeren van de dubbele controle. Dit verbetert de kwaliteit van medicatieveiligheid en controles. SVRZ heeft ETDR al intramuraal ingezet. Uit de resultaten blijkt dat professionals tijd over houden én dat de kwaliteit van zorg stijgt.

Verwachte effecten

Van ETDR verwacht SVRZ de volgende effecten:

  • Tijdbesparing van zorgprofessionals door slimmer inrichten registratielandschap
  • Tijdsbesparing in kunnen zetten voor directe cliënttijd
  • Hogere personeelstevredenheid door minder werklast en irritaties
  • Verbetering samenwerking in de eerste lijn door minder registratielast en wachttijd in het leggen van contacten
  • Hogere medicatieveiligheid