Adrz werkt met het elektronische patiëntendossier Healthcare Information X-change (HiX) waarin allerlei administratieve handelingen worden verricht. Door beperkingen in de keuzemogelijkheden in HiX is het aanvragen van een specifieke transthoracale echo niet mogelijk. Het grootste deel van de patiënten wordt daarom ingeroosterd voor een ‘standaard’ echo (duur c.a. 45 min.). Een deel van deze patiënten kan echter ook passende(re) diagnostiek krijgen met een kortere echo (van 30 min.). Dit leidt tot:
• Lange wachtlijsten voor een echo
• Fysiek belastende echo-programma’s voor schaarse echolaboranten

Bovendien hebben cardiologen beperkt zicht op indicaties en het type aangevraagde echo waardoor zij hun diagnostiek-aanvraaggedrag slechts beperkt verbeteren, wat leidt tot:
• Vasthouden aan gevestigde werkwijze en interpretaties van de richtlijnen, waardoor patiënten (langere) echo’s blijven krijgen die in sommige gevallen beperkte/geen toegevoegde waarde hebben.

Met dit project wil Adrz HiX aanpassen om de aanvraag van meerdere typen (kortere) echo’s mogelijk te maken. Zo worden er minder vaak en minder lange transthoracale echo’s gemaakt wat leidt tot korte wachtlijsten voor echo’s.