Gynaecologische patiënten die een operatie ondergaan komen na 5 weken op controle in het ziekenhuis. Voor patiënten zonder klachten zijn enkele simpele check-vragen voldoende en is de controleafspraak niet nodig. Ook hebben veel patiënten vragen over veelvoorkomende klachten na de operatie, wat zorgt voor extra telefoontjes met de polikliniek. Extra informeren op de polikliniek is lastig doordat er te weinig tijd is en patiënten veel informatie maar deels onthouden.

‘Ik herstel’ app

Adrz wil patiënten die een gynaecologische ingreep ondergaan vóór de operatie informeren over het gebruik van de ‘Ik herstel’ app. Deze app beantwoordt veelgestelde vragen over verschillende gynaecologische ingrepen en voert digitale controles uit. Voor de patiënten zonder klachten kunnen die controles de standaard ziekenhuiscontrole vervangen. Tijdens de ziekenhuisopname voor de operatie wordt het gebruik van de app opnieuw genoemd.

Voordelen

Met de ‘Ik herstel’ app krijgen patiënten betrouwbare informatie en antwoorden op veelgestelde vragen en hoeven minder patiënten voor controle naar het ziekenhuis. Door de daling in controles en telefoontjes neemt de werklast voor het ziekenhuispersoneel af, dalen de zorgkosten en stijgt de poliklinische en opnamecapaciteit.