Er komt een speciaal spoedteam voor de medebehandeling van kwetsbare ouderen op de spoedeisende eerste hulp. Dit is onderdeel van het zorgpad Geriatric Emergency Medicine, spoedeisende hulp aan ouderen. Met de inzet van dit speciale spoedteam is de kwetsbare oudere snel en goed in beeld. Alle relevante somatische, psychische, functionele en sociale problemen worden meegenomen, net als behandelvoorkeuren van de patiënt. Dit verkleint de kans op het missen van relevante diagnoses en vergroot de kans op de juiste zorg op de juiste plek.