Patiënten die vanwege een baarmoederverzakking worden geopereerd blijven daarna meestal 1 soms 2 nachten in het ziekenhuis. Het gaat vaak om kwetsbare ouderen waarbij verschillende controles nodig zijn voor ze naar huis mogen. Het lukt soms niet om deze controles op dezelfde dag als de operatie uit te voeren. Bovendien willen veel patiënten graag langer in het ziekenhuis blijven omdat zij thuis niet de benodigde sociale steun hebben en/of ze zich comfortabeler en veiliger voelen in het ziekenhuis.

Met verwachtingsmanagement en het efficiënter organiseren van de perioperatieve zorg kunnen patiënten van het Adrz dezelfde dag nog naar huis. Patiënten krijgen dan bij het bespreken van de operatie al te horen dat het om een dagbehandeling gaat. En kwetsbare patiënten worden meteen geïnstrueerd om hulp vanuit het eigen sociale netwerk te organiseren voor de thuissituatie. De operaties worden dan ingepland in de ochtend zodat er in de middag tijd is voor controles door de verpleegkundigen op de afdeling. Daarna kan de patiënt (als er geen complicatie optreedt) naar huis. Zo kan de patiënt sneller naar haar vertrouwde thuisomgeving voor verder herstel. Ook nemen de werklast en de zorgkosten door minder langdurige opnames af en neemt de opnamecapaciteit voor andere zorg toe.