Thuismonitoring is bij Adrz op dit moment beschikbaar voor patiënten met COPD, hartfalen, longcarcinoom, IBD en CVA. De zelf-metingen van patiënten worden digitaal uitgelezen en gecontroleerd. Dit vervangt fysieke poliklinische afspraken en leidt tot eerdere ontdekking van terugval en complicaties, waardoor er sneller gehandeld kan worden en er minder SEH bezoeken volgen. Patiënten kunnen door de specialisten of verpleegkundigen tijdens poliklinische afspraken geïnformeerd en aangemeld worden voor thuismonitoring. Het doel is om 25% van de patiënten met de genoemde aandoeningen die thuismonitoring zouden kunnen doen, dit te laten doen. Dit doel halen we nu niet omdat:

  • Het logistiek lastig is om tijdens normale controlemomenten patiënten aan te melden;
  • Specialisten niet genoeg weten over de meerwaarde van thuismonitoring.

Adrz wil daarom methoden ontwikkelen om meer patiënten thuismonitoring te laten doen. Bijvoorbeeld door verpleegkundig personeel patiënten buiten reguliere afspraken om te laten vragen of zij thuismonitoring willen doen. Door samen te werken met de eerste lijn (huisartsen van De huisartsenconnectie) kunnen ook bij de huisarts patiënten worden aangemeld en gecontroleerd bij thuismonitoring. Daarnaast willen ze een koppeling bouwen van de thuismonitoring naar het elektronisch patiëntendossier, zodat data gemakkelijk beschikbaar is voor zorgprofessionals.

Voordelen

Het opschalen van thuismonitoring heeft meerdere voordelen:

  • Patiënten hebben minder kan op terugval en complicaties;
  • Patiënten worden medisch gevolgd vanuit hun eigen thuissituatie;
  • De werklast neemt af door minder herhaalbezoeken, minder telefonie op de polikliniek, minder SEH bezoeken en minder klinische opnames;
  • Afname van zorgkosten door afname van het aantal policontroles en minder en kortere opnames bij terugval en complicaties dankzij eerder ingrijpen.