De patiënt krijgt in een gesprek met de arts informatie over behandelopties en de voor- en nadelen hiervan. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een digitale keuzehulp. Hierna komen de patiënt en arts gezamenlijk tot een besluit voor de meest passende behandeling. De patiënt heeft op deze manier meer regie op het ziekteproces. Dit leidt tot minder ongeplande opnames en onjuiste of ongewenste keuzes in het behandelproces. Het project start bij aantal nierdialyse patiënten van ZorgSaam en kan later worden gebruikt voor andere patiëntcategorieën.