Met het gebruiken van slim incontinentiemateriaal weet het zorgpersoneel wanneer een bewoner verschoond moet worden. De bewoner hoeft dan niet onnodig wakker gemaakt en/of gecontroleerd te worden. Dat levert meer comfort op voor de bewoner. Minder onnodige verschoonmomenten zorgen voor minder werkdruk en minder materiaalverbruik.