In Terneuzen zijn op dit moment meerdere knelpunten binnen de spoedzorg. Zo komen patiënten regelmatig bij de huisartsenpost (HAP) terecht terwijl ze bij de spoedeisende eerste hulp (SEH) moeten zijn (of andersom). Tekorten aan triagisten of huisartsen maken het lastig om avond-, nacht- en weekenddiensten te vullen en er is een stijgende vraag naar (spoed)zorg onder andere door vergrijzing. Daarnaast zijn er nu twee dure spoedvoorzieningen op 100 meter afstand van elkaar waar weinig gebruik van wordt gemaakt.

Spoedplein

Ziekenhuis ZorgSaam wil daarom een spoedplein oprichten in Terneuzen. Een spoedplein is een intensieve samenwerking tussen de huisartsenpost en de spoedeisende eerste hulp, waar ook farmaceutische spoedzorg beschikbaar is. Ook andere acute zorgaanbieders zoals de ggz en vvt kunnen deel uitmaken van die samenwerking. Dat kan door fysiek aanwezig te zijn of op afstand via digitale verbindingen.

Voordelen

Door het verminderen van doorlooptijden, minder verplaatsingen en betere samenwerking tussen zorgprofessionals neemt de kwaliteit van zorg toe. Ook neemt de werklast bij de huisarts en/of de SEH af omdat de patiënt direct bij de juiste hulpverlener terechtkomt en men werk van elkaar kan overnemen. De gezamenlijke personele inzet van huisartsenzorg, SEH-professionals, ggz-professionals en eventueel vvt-professionals zorgt ervoor dat het beperkte aantal zorgprofessionals slimmer wordt ingezet.