De Zeeuwse Zorg Coalitie werkt aan toegankelijke acute zorg, zodat iedereen die dat nodig heeft de best passende zorg krijgt: op tijd, op de juiste plaats en door de juiste mensen. Alleen door intensief samen te werken in de hele zorgketen, kunnen we een dekkend netwerk van zorg en welzijn realiseren, 24 uur per dag, 365 dagen per jaar.

Bereikbare acute zorg

Het bereikbaar houden van acute zorg is in een dunbevolkt en uitgestrekt gebied als Zeeland een extra uitdaging. De Zeeuwse zorgorganisaties kunnen alleen sámen deze uitdaging aan.

Preventie en vroegsignalering

De Zeeuwse Zorg Coalitie wil door preventie en vroegsignalering bovendien de vraag naar acute zorg, met name door ouderen, zo veel mogelijk beperken. Door het makkelijker uitwisselen van digitale gegevens tussen zorgorganisaties is efficiencywinst te behalen. Soms is zorg op afstand een oplossing. Zo werkt de Zeeuwse Zorg Coalitie aan het in balans houden van vraag en aanbod in dit type zorg.

Vragen? Neem contact met ons op!

Heb je vragen over dit thema of over de Zeeuwse Zorg Coalitie? Of heb je een opmerking die je graag met ons wilt delen? Vul dan het contactformulier in of stuur een e-mail naar info@zeeuwsezorgcoalitie.nl.