De werkgroep Data heeft het ‘Regiobeeld in Cijfers’ opgeleverd. Op basis van dit regiobeeld is door de Zeeuwse Zorg Coalitie een programmaplan gemaakt. De werkgroep Data is een sturingsinstrument aan het ontwikkelen om het programmaplan en de bijbehorende acties en activiteiten te kunnen monitoren: wat is de voorspelde impact van de activiteiten, welke hebben prioriteit en wat is de daadwerkelijke impact?

Parallel pioniert de werkgroep met zogeheten domeinoverstijgende data-analyse en voeren zij zo aanvullende analyses uit. Door de werkgroep worden twee innovatieve vormen verkend: Het CBS-microdata platform en Scure Multi-Party Computation (MPC) Hierdoor wordt het mogelijk om aanvullende analyses uit te voeren die de andere werkgroepen van de Zeeuwse Zorg Coalitie verder helpen met de ontwikkeling en implementatie van interventies.

Vragen? Neem contact met ons op!

Heb je vragen over dit thema of over de Zeeuwse Zorg Coalitie? Of heb je een opmerking die je graag met ons wilt delen? Vul dan het contactformulier in of stuur een e-mail naar info@zeeuwsezorgcoalitie.nl.