De Zeeuwse zorg- en welzijnsorganisaties voorzien van voldoende en goed opgeleid personeel

Om zorg & welzijn voor iedereen toegankelijk te houden, zijn voldoende en goed opgeleide professionals nodig. Via het Deltaplan worden projecten en activiteiten, gericht op het tegengaan van de tekorten, gebundeld en wordt in de regio samengewerkt met diverse stakeholders om te komen tot een integrale arbeidsmarktaanpak voor zorg en welzijn. Voor een gezonde arbeidsmarkt is het nodig om nu gezamenlijk in te zetten op regionale acties, gericht op het versterken van de arbeidsmarkt om de problemen écht aan te kunnen pakken en resultaten te boeken. Daarvoor is samenwerken belangrijker dan ooit.

Vier programmalijnen

Het Deltaplan: Arbeidsmarkt zorg en welzijn 2.0 kent vier programmalijnen:

  • Optimalisatie arbeidsmarkt
  • Onderwijsvernieuwing
  • Versterken netwerkzorg en innovatie
  • HR samenwerking en harmonisatie

Het oorspronkelijke Deltaplan richtte zich volledig op het eerste programmaonderdeel: de optimalisatie van de arbeidsmarkt. Met elkaar zorgen dat we ervoor dat we zoveel mogelijk goed opgeleide mensen aantrekken en behouden voor de sector. De genoemde thema’s blijven terugkomen in dit programma.

Het Deltaplan is een project van netwerkorganisatie ViaZorg.

Vragen? Neem contact met ons op!

Heb je vragen over dit thema of over de Zeeuwse Zorg Coalitie? Of heb je een opmerking die je graag met ons wilt delen? Vul dan het contactformulier in of stuur een e-mail naar info@zeeuwsezorgcoalitie.nl.