De werkgroep digitalisering wil met inzet van innovatie digitale oplossingen en met samenwerking de zorgverlening efficiënter laten verlopen. De werkgroep richt zich op realisatie van een digitaal zorgplatform Zeeland:

  • De burger kan via één digitaal zorgplatform bij zijn medische en gezondheidsgegevens, deze delen met aangesloten zorginstellingen, zijn gezondheidstracking data toevoegen en zijn voortgang op zorgpaden volgen en waar nodig bijsturen.
  • De zorgverleners in Zeeland hebben medische en zorginformatie beschikbaar op het moment dat dit nodig is voor een consult, overdracht en behandelen van een burger.
  • De zorgverleners en Zeeuwse burgers hebben data beschikbaar via het platform waarbij de gezondheid en de levenskwaliteit van de Zeeuw wordt bevorderd en de behandeling door de zorgverleners kwalitatief verbetert en efficiënter wordt.

Om het digitale platform te realiseren is een aantal stappen nodig. Voor de Zeeuwse zorg is het belangrijk om daarbij als eerste de overdracht en samenwerking onderling te verbeteren.

Vragen? Neem contact met ons op!

Heb je vragen over digitalisering of over de Zeeuwse Zorg Coalitie? Of heb je een opmerking die je graag met ons wilt delen? Vul dan het contactformulier in of stuur een e-mail naar info@zeeuwsezorgcoalitie.nl.