Zorg toegankelijk, betaalbaar en van goede kwaliteit houden voor en met alle inwoners van Zeeland. Dat is de ambitie van de Zeeuwse Zorg Coalitie. De inwoners van Zeeland betrekken bij onze acties en projecten is daarbij van cruciaal belang voor succes. Daarom organiseerde Zorgbelang Brabant Zeeland in opdracht van de Zeeuwse Zorg Coalitie in 2023 het Burgerberaad Zorg Zeeland.

Burgerberaad Zorg Zeeland

Tijdens het Burgerberaad Zorg Zeeland zijn in meerdere bijeenkomsten inwoners, ambtenaren en politici en professionals in zorg, welzijn en onderwijs met elkaar in gesprek gegaan. Op 11 februari bespraken 300 deelnemers in de Inwonertop wat zij belangrijk vinden aan de zorg in Zeeland. Vervolgens zijn de onderwerpen met de meeste stemmen in drie Inwonerwerkplaatsen door 19 Inwonergroepen uitgewerkt tot concrete voorstellen.

De laatste bijeenkomst, de Inwonerraad Zorg Zeeland, vond plaats op 3 juni. Alle deelnemers uit de Inwonertop mochten die dag stemmen welke voorstellen in het Inwonerakkoord Zorg Zeeland kwamen. De voorstellen met 50% of meer van de stemmen staan in het akkoord. Het Inwonerakkoord, met 85 voorstellen, is diezelfde middag aangeboden aan de Zeeuwse Zorg Coalitie en alle deelnemers met het verzoek dit uit te voeren, dan wel aan te geven waarom delen wel of niet uitgevoerd worden.

Bekijk het Inwonerakkoord Zorg Zeeland op Denk Mee Zorg Zeeland.

Klankbordgroep Zorg Zeeland

Na het beraad is een Klankbordgroep Zorg Zeeland opgericht waar een deel van de deelnemers van het Burgerberaad Zorg Zeeland aan deelneemt. Zij blijven als vertegenwoordiging van inwoners betrokken bij het realiseren van het Inwonerakkoord Zorg Zeeland en de plannen van de Zeeuwse Zorg Coalitie. Dit doen zij vanuit de Klankbordgroep, het raadplegen van andere inwoners en het online platform Denk Mee Zorg Zeeland.

Vervolg Inwonerakkoord Zorg Zeeland

Het Inwonerakkoord Zorg Zeeland is omgezet naar een werkbestand (in te zien op Denk Mee Zorg Zeeland). Aangenomen beslispunten en dubbele voorstellen zijn uit het akkoord gehaald. De voorstellen zijn geclusterd op onderwerp, zoals opleiding, digitalisering, jeugd, wonen en eenzaamheid. En gelabeld aan domeinen zoals ouderenzorg, ziekenhuis, gemeente en welzijn. Daarnaast is een concreet stappenplan ontwikkeld om tot uitvoering, verankering, communicatie en monitoring van het Inwonerakkoord te komen.

Daarin zijn de volgende stappen opgenomen:
• Het inventariseren van wat er op dit moment al in Zeeland gebeurt op de voorstellen / thema’s.
• Het vaststellen en uitvoeren van ‘laaghangend fruit’: die voorstellen uit het Inwonerakkoord die met relatief weinig inspanning op korte termijn concreet resultaten kunnen opleveren.
• Het prioriteren van de uitvoering van het Inwonerakkoord: de planning, het afspreken van de werkwijze en het benoemen van verantwoordelijke voor de uitvoering van de thema’s.
• Het monitoren en evalueren van de uitvoering van de voorstellen.

Zeeland, Denk mee

Ook na het Burgerberaad Zorg Zeeland is het belangrijk dat inwoners van Zeeland, ambtenaren/politici en professionals uit zorg, welzijn en onderwijs de kans krijgen om mee te denken over de zorg in Zeeland. Dit kan op het online platform Denk Mee Zorg Zeeland: www.denkmeezorgzeeland.nl.

Het platform is een online plek waar alle inwoners van Zeeland en partners van de Zeeuwse Zorg Coalitie op een gelijkwaardige manier samenwerken. Een plek waar inwoners meepraten en -denken over oplossingen voor toekomstbestendige zorg. Ze kunnen vragen stellen, hun mening geven en ideeën delen. Door actief te zijn op het platform blijven inwoners betrokken bij en hebben zij invloed op de (toekomstige) ontwikkelingen in de zorg.

Heb je vragen over het Burgerberaad Zorg Zeeland of over het online platform? Neem dan contact op via info@denkmeezorgzeeland.nl of via het contactformulier.