Kerngezond is een hecht, lokaal samenwerkingsverband dat professionals uit het medisch en sociaal domein verbindt en ondersteunt. De zorg- en hulpverleners en gemeenten nemen gezamenlijk verantwoordelijkheid voor de zorg en ondersteuning aan individuele inwoners én de wijken die zij bedienen.

In Kerngezond-centra werken onder andere huisartsen (en hun teams), gemeentelijke buurtteams, thuiszorg, jeugdgezondheidszorg, zorgverleners uit het ziekenhuis en andere zorgaanbieders nauw samen. Met een brede kijk op (positieve) gezondheid werken zij aan goed afgestemde, betaalbare zorg en ondersteuning dicht bij inwoners. En aan een gezonde omgeving voor de zorg- en hulpverleners die in Kerngezond werken.

Aanpak Kerngezond

De aanpak van Kerngezond is gericht op twee elementen:

  • De vraag naar zorg en ondersteuning van inwoners op lokaal niveau voorkomen. Dit doen ze door in te zetten op Positieve Gezondheid, preventie (bijvoorbeeld Welzijn op Recept+, valpreventie en medicijnchecks), zelf- en samenredzaamheid en door zich met informatie uit data voor te bereiden op veranderende zorg- en ondersteuningsvragen.
  • Het aanbod en team van zorg- en hulpverleners hier passend op afstemmen en slimmer organiseren, door het inzetten op domeinoverstijgende samenwerking (bijvoorbeeld door betere verbinding met het sociaal domein), integraal perspectief en digitaal is normaal (bijvoorbeeld door het digitaliseren van triage en het automatiseren van administratieve handelingen).

Tot nu toe is Kerngezond actief in de gemeenten Vlissingen, Hulst en Terneuzen. De bedoeling is om Kerngezond uit te breiden naar andere Zeeuwse gemeenten.

Wil je meer weten over deze nieuwe manier van samenwerken tussen het medisch en sociaal domein? Kijk dan op de website van Kerngezond voor actuele nieuwsberichten, verhalen van ambassadeurs en antwoorden op veelgestelde vragen.

Vragen? Neem contact met ons op!

Heb je vragen over dit thema of over de Zeeuwse Zorg Coalitie? Of heb je een opmerking die je graag met ons wilt delen? Vul dan het contactformulier in of stuur een e-mail naar info@zeeuwsezorgcoalitie.nl.