Er zijn binnen de zorg veel administratieve lasten die als niet nuttig worden ervaren. Deze taken leiden tot ergernis bij professionals en kosten veel tijd. In Zeeland stoppen we met onnodige administratieve lasten. We gaan alleen kwaliteitsindicatoren registreren die écht waarde toevoegen voor professionals en patiënten of cliënten. Deze registraties gaan we, net als het aanpassen van werkwijzen rondom rapporteren en het bestellen van medicatie, zoveel mogelijk automatiseren. Dan is er meer tijd voor patiënten en cliënten en minder werk- en regeldruk en daardoor meer werkplezier voor zorgverleners. Ook is er dan meer ruimte voor het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Adrz, ZorgSaam, SVRZ en Emergis starten met projecten voor de vermindering van registratielast.

Aanpak vermindering registratielast

De aanpak bestaat uit twee delen. Als eerste stoppen we zoveel mogelijk met onnodige administraties en als tweede voorkomen we nieuwe administratieve lasten in de toekomst. Hierin is het uitgangspunt om aan te sluiten bij successen uit landelijke lijnen om eventuele dubbelingen te voorkomen. De impact van landelijke trajecten is echter beperkt en uit ervaring blijkt dat veel administraties zelfopgelegd zijn. Zeeland werkt daarom met een bottom-up strategie. Die strategie bestaat uit drie delen:

  • vanaf de spreekkamer verkennen welke registraties wel en niet zinvol zijn;
  • de grenzen van de verplichtingen opzoeken;
  • bij botsing tussen verplichting en zinvolheid het gesprek aangaan met autoriteiten.

Zo ontstaat eigenaarschap bij het personeel in de instellingen, worden landelijke trajecten gevoed met relevante input uit de praktijk én maken we gebruik van de unieke kans in Zeeland om juist ook te kijken naar vermindering registratielast binnen de keten.

Vragen? Neem contact met ons op!

Heb je vragen over dit thema of over de Zeeuwse Zorg Coalitie? Of heb je een opmerking die je graag met ons wilt delen? Vul dan het contactformulier in of stuur een e-mail naar info@zeeuwsezorgcoalitie.nl.