Centering pregnancy is een nieuwe vorm van verloskundige zorg. Zwangeren volgen bij de verloskundige van ZorgSaam een aantal bijeenkomsten samen met andere zwangeren die in dezelfde periode zijn uitgerekend. Hierin zijn individuele controles ook opgenomen, maar is er specifiek aandacht voor leren van elkaar, community building en onderlinge steun en empowerment. Het doel is een goede fysieke en psychosociale gezondheid van moeder en kind en positieve ervaringen met de zorg rondom de zwangerschap en bevalling. Hierbij ligt ook een rol in de samenwerking met het sociaal domein vanwege de vele kwestbare zwangeren in de regio.