De huisartsenpraktijken aangesloten bij De huisartsenconnectie en Nucleuszorg gaan aan de slag met één moderne, uniforme communicatieoplossing inclusief digitale zelftriage. Als digitale zelftriage beantwoorden patiënten voorafgaand aan hun contact met de assistente een aantal vragen. De patiënt voelt zich hierdoor direct geholpen en de assistente kan patiënten op basis van urgentie te woord staan. Ook duurt het gesprek met de assistente een stuk korter door de voorinformatie. Dit verlaagt de werkdruk van de assistenten waardoor zij meer tijd hebben voor kwetsbare patiënten. Er wordt rekening gehouden met inwoners die minder goed om kunnen gaan met digitale tools en voor gezorgd dat ook zij toegang houden tot huisartsenzorg.

Nog meer voordelen

Onnodige fysieke consulten worden voorkomen door consulten in te plannen nadat uit digitaal of telefonisch contact blijkt dat dit nodig is. Ook kunnen terugbelafspraken wachttijden voorkomen en biedt het systeem de mogelijkheid om huisartsenpraktijken voor elkaar te laten waarnemen op afstand. Door deze nieuwe manier van het leveren van zorg worden patiënten sneller geholpen en verlaagt de druk op zorgprofessionals waardoor het werkplezier wordt vergroot.