De oude registratiemethode van verpleegkundige rapportages kost veel tijd en leidt regelmatig tot dubbelregistraties. Daarom wil Adrz gebruik gaan maken van het verpleegplan in het elektronisch patiëntendossier. In het verpleegplan worden verpleegkundige observaties gerapporteerd aan de hand van verpleegkundige diagnoses en verpleegproblemen. Hiermee wordt in minder woorden duidelijk wat bijzonder of belangrijk is. Het is een intuïtievere en efficiëntere methode dan de oude.

Voordelen

Het gebruiken van het verpleegplan zorgt voor o.a. een goede waarborging van de continuïteit en kwaliteit van de zorg, het voorkomen van fouten, het honoreren van de rechten van de patiënt en het afleggen van verantwoording. Patiënten lopen minder risico’s door rapportage- en communicatieproblemen, de werklast voor verpleegkundigen neemt af en de kwaliteit van zorg neemt toe.

Op de afdelingen Interne Geneeskunde en Oncologie registreren de verpleegkundigen inmiddels via het verpleegplan. Gefaseerd zal nu gestart worden op de overige afdelingen.