SVRZ start met een nieuwe zorgplancyclus op basis van de factchecker wijkverpleging. De factchecker geeft duidelijkheid bij praktijkvragen over registraties en tips voor het verminderen van de administratieve last. Het gebruik van de factchecker op de zorgplancyclus heeft concrete ideeën opgeleverd om de registratielast van professionals te verminderen. SVRZ is al begonnen met de uitrol van de vernieuwde zorgplancyclus.

Verwachte effecten

De verwachting is dat de nieuwe zorgplancyclus leidt tot:

  • Tijdbesparing van zorgprofessionals door slimmer inrichten registratielandschap
  • Tijdsbesparing in kunnen zetten voor directe cliënttijd
  • Positieve verbetering in verhouding samenstelling en aantal cliënten
  • Meer personeelstevredenheid door minder werklast en irritaties
  • Hogere cliënttevredenheid