Samen houden we Zeeland én de Zeeuwse zorg gezond. Daar zet de Zeeuwse Zorg Coalitie zich dag en nacht voor in. Een gezonde provincie met een zorgsysteem waar patiënten en cliënten verzekerd zijn van goede zorg en ondersteuning, waar zorg- en hulpverleners met plezier en passie werken en waar inwoners met plezier leven, wonen en werken. Om dat doel te behalen heeft de Zeeuwse Zorg Coalitie een concept regiovisie ontwikkeld voor de toekomst van de zorg in Zeeland: De Zeeuwse Zorg 2030. Het is een koersdocument van onze regionale samenwerking tot 2030 en verder. De komende maanden gaan we in gesprek met bestuurders, professionals en inwoners om de regiovisie verder te verdiepen tot een concreet regioplan.

Op 3 juni ontvangt de Zeeuwse Zorg Coalitie het Inwonerakkoord van het Burgerberaad Zorg Zeeland met concrete voorstellen vanuit inwoners. Deze voorstellen worden opgenomen in het regioplan. Tot die tijd is het plan nog niet definitief. Wil je toch alvast weten wat erin staat? Klik dan op de link hieronder.

Regiovisie Zeeuwse Zorg Coalitie ‘De Zeeuwse Zorg 2030’