Zeeland heeft een plan van aanpak ontwikkeld om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden: een samenhangend, provinciebreed regioplan. We starten met het realiseren van de projecten die het meest impactvol zijn. Om onze transformatie naar een gezond Zeeland met goede zorg en ondersteuning te bekostigen zoeken we samen met financiers naar passende financieringsbronnen. Dat zijn transformatiemiddelen die beschikbaar worden gesteld door het Integraal Zorgakkoord (IZA), het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO), het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA), de SPUK-regeling (specifieke uitkering) en overige subsidies zoals Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz), het programma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg en welzijn (Taz) en GreenDeal. Deze opsomming geeft de lastigheid al aan: dat vergt goede afstemming met financiers en subsidieverstrekkers.

Update IZA-aanvraag

Wat betreft de aanvraag van IZA-transformatiemiddelen is de Zeeuwse Zorg Coalitie in gesprek met zorgverzekeraars CZ en Zilveren Kruis die onze aanvraag beoordelen. Over en weer worden vragen beantwoord en schijnbare onduidelijkheden opgehelderd. Tijdens het werkbezoek van alle IZA-bestuurders aan Zeeland hebben we onze aanvraag en observaties uitgebreid kunnen toelichten en bespreken. Juist omdat we als Zeeland een totaalpakket van oplossingen hebben (van preventie tot passende zorg tot digitalisering) en onze regio een hele provincie beslaat, hebben we met verschillende financieringsbronnen te maken. Dat maakt het proces niet altijd gemakkelijk en zorgt ervoor dat we minder hard gaan dan we zouden willen.

Ergens de komende weken verwachten wij een formele terugkoppeling van CZ en Zilveren Kruis.